วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อิมมูโนฮีสโตเคมี" ตรวจมะเร็ง

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะโฆษกกรมการแพทย์ แถลงข่าวการให้บริการตรวจชนิดมะเร็งจากชิ้นเนื้อโดยเทคโนโลยีย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีด้วยเครื่องย้อมอัตโนมัติว่า การเจ็บป่วยของประชาชนในบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดอวัยวะหรือตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งเนื้องอกหรือมะเร็งหลายชนิดมีความจำเป็นต้องตรวจพิเศษ เรียกว่า “อิมมูโนฮีสโตเคมี” ซึ่งสถาบันพยาธิวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในการให้บริการด้านนี้

พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา กล่าวว่า การตรวจชิ้นเนื้อด้วยอิมมูโนฮีสโตเคมี จะใช้การตรวจชิ้นเนื้อที่มีความยาก หรือเพื่อ วินิจฉัยให้ชัดเจน เป็นการตรวจด้วยเครื่องย้อมอัตโนมัติ สามารถตรวจได้ 7.5 หมื่นรายต่อปี

นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ รอง ผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กล่าวว่า การตรวจอิมมูโนฮีสโตเคมีเป็นการตรวจพิเศษที่อาศัยหลักการของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยที่เซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งจะมีฉลากประจำเซลล์ที่เรียกว่าแอนติเจน จะถูกนำไปฉีดในหนูเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกัน จากนั้นจึงนำภูมิคุ้มกันมาทำเป็นน้ำยาสำหรับตรวจเนื้อเยื่อ การจับตัวกันของแอนติเจนบนเซลล์มะเร็งและแอนติบอดีในน้ำยา จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจนมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยชนิดของมะเร็งและโรคติดเชื้อต่างๆได้ความแม่นยำสูง การตรวจวิธีนี้จะครอบคลุมสิทธิการ รักษาทั้ง 3 กองทุนคือ สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะโฆษกกรมการแพทย์ แถลงข่าวการให้บริการตรวจชนิดมะเร็งจากชิ้นเนื้อโดยเทคโนโลยีย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีด้วยเครื่องย้อมอัตโนมัติว่า การเจ็บป่วยของประชาชนในบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดอวัยวะ 10 ส.ค. 2560 01:45 10 ส.ค. 2560 01:47 ไทยรัฐ