วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันสุดล่ิมโรงไฟฟ้าขยะ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง จากขยะชุมชนของกลุ่มโรงงานบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ที่บ่อขยะตำบล แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ว่า ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558-2579 (AEDP 2015) ได้กำหนดรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนรวม 500 เมกะวัตต์ และปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะรวม 390 เมกะวัตต์ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาพื้นที่บ่อขยะทั้งประเทศ ว่ามีจุดใดที่จะสามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะได้บ้าง หากมีความชัดเจน กระทรวงพลังงานก็จะช่วยดำเนินการ ในเรื่องของสายส่งไฟฟ้ารองรับ

“ผมจะให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าขยะเป็นลำดับแรกๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทย ซึ่งหลังจากที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกมาบังคับใช้แล้ว ก็จะทำให้การสร้างโรงไฟฟ้าขยะสามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วขึ้น”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการที่ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะแล้วรวม 390 เมกะวัตต์ ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน .

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง จากขยะชุมชนของกลุ่มโรงงานบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ที่บ่อขยะตำบล แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 10 ส.ค. 2560 01:44 10 ส.ค. 2560 01:48 ไทยรัฐ