วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูท่องเท่ียว2ประเทศ1จุดหมาย “สุโขทัย” ศูนย์กลางมรดกโลก!

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า อพท.มีแผนงานในการส่งเสริมการเดินทาง 2 ประเทศ 1 จุดหมาย โดยได้ศึกษาและพัฒนาการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านกับ 6 พื้นที่พิเศษของ อพท. ออกมาเป็น 6 เส้นทาง อาทิ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตราด-เกาะกง, พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเรือยอชต์ เชื่อมเส้นทางพัทยา-เกาะช้าง-เกาะกง, พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอาเซียน 4.พื้นที่พิเศษเลย พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เชื่อมเส้นทาง เลย-ไซยะบุรี-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

“ใน 1-2 ปีที่ผ่านมา เริ่มเห็นรูปธรรมในการผลิตแพ็กเกจ เกิดการเดินทางเชื่อมโยง 2 ประเทศ ที่เด่นชัดใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่พิเศษเลย และพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างที่ทำให้เกิดการพักเฉลี่ยเพิ่ม 1 คืน สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในพื้นที่ และในส่วนของจังหวัดสุโขทัยได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก แม้ไม่มีพรมแดนติดกับเพื่อนบ้าน แต่เป็นเมืองศูนย์กลางของการเดินทาง ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเมืองหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ของเมียนมาร์”.

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า อพท.มีแผนงานในการส่งเสริมการเดินทาง 2 ประเทศ 1 จุดหมาย 10 ส.ค. 2560 01:38 10 ส.ค. 2560 01:38 ไทยรัฐ