วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอแรงรับซื้อกิโลกรัมละ 8 บาท รัฐวิ่งพล่านซับน้ำตาเกษตรกร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ และผู้รวบรวมหรือผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาหารือ เพื่อขอให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง ความชื้น 14.5% ณ หน้าโรงงานทั่วประเทศไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์ยินดีให้ความร่วมมือ ส่วนผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แจ้งว่าไม่สามารถรับซื้อ กก.ละ 8 บาทได้ เพราะมีต้นทุนค่าขนส่ง ดังนั้น จึงขอให้รับซื้อในราคาที่เหมาะสม การขอความร่วมมือให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง เป็นมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งผลผลิตฤดูกาลปี 2560/61 จะทยอยออกมาในเดือน ส.ค. นี้

“ผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ไม่สามารถรับที่ กก.ละ 8 บาท เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาการกดราคารับซื้อ เนื่องจากได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ให้ผู้รวบรวมที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไปต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ราคารับซื้อ และต้องปิดประกาศราคารับซื้อ ณ จุดรับซื้อ เพื่อทำให้ทราบว่าพ่อค้าคนกลางรับซื้อราคาเท่าใด เหมาะสมหรือไม่”

สำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาล 2560/61 คาดว่า จะมีจำนวน 4.5 ล้านตัน ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการใช้ 8 ล้านตัน และผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ แต่ที่ราคาตกต่ำ เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากระจุกตัว.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ และผู้รวบรวมหรือผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาหารือ 10 ส.ค. 2560 01:35 10 ส.ค. 2560 01:35 ไทยรัฐ