วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดอีอีซีวาดฝันบิ๊กโปรเจกต์สวยหรู

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดบริหาร อีอีซี) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ประกอบด้วย อู่ตะเภา สุวรรณภูมิ ดอนเมือง แบบไร้รอยต่อของกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้สรุปวงเงินลงทุนจำนวน 280,000 ล้านบาท และกำหนดรูปแบบให้เอกชนลงทุนทั้งหมด

โครงการลงทุนดังกล่าวประกอบด้วย การลงทุนก่อสร้างและให้บริการรถไฟความเร็วสูง 200,000 ล้านบาท และรัฐบาลลงทุนพัฒนาสถานีรถไฟมักกะสัน พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงอื่นอีก 80,000 ล้านบาท โดยได้กำหนดราคาค่าโดยสาร 500 บาทต่อเที่ยว สำหรับเส้นทางด่วนพิเศษดอนเมือง-อู่ตะเภา และ 300 บาทต่อเที่ยว สำหรับเส้นทางด่วนพิเศษสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ขณะที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 250 กม. ต่อชั่วโมงในเขตนอกเมือง และ 160 กม.ที่ผ่านกรุงเทพชั้นใน โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้จะสามารถประกาศเชิญชวนนักลงทุนได้ในปีนี้

นายคณิศกล่าวว่า บอร์ดบริหารอีอีซียังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำระเบียบการร่วมทุนเอกชนให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในอีอีซี ที่ปัจจุบันร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. ...(พีพีพี) ที่ต้องมีกฎหมายลำดับรอง 6 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว 3 ฉบับ คาดว่าจะเสนอสัปดาห์หน้าอีก 3 ฉบับจะได้รับการพิจารณาจากผู้เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน บอร์ดบริหารอีอีซียังได้ เห็นชอบความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาที่ดำเนินการโดยการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยโครงการจะสร้างรายได้ให้ประเทศ 3,500 ล้านบาทต่อปี.

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดบริหาร อีอีซี) 10 ส.ค. 2560 01:29 10 ส.ค. 2560 01:29 ไทยรัฐ