วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ของบกว่า 60 ล. ซ่อม "ป้อมมหากาฬ"

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา รอง ผอ.สำนักผังเมือง เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จำนวนกว่า 60 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมป้อมมหากาฬและแนวกำแพงของป้อม ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ยังไม่ได้มีการปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบ มีเพียงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ และจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าตามแนวกำแพงป้อม ปูนที่ฉาบกำแพงได้หลุดล่อนเกือบหมด มีการทรุดตัวของกำแพงและโครงสร้างป้อม บันไดทางขึ้นป้อม เกิดการทรุดโทรม ทั้งนี้ สำนักผังเมืองได้ประสานกรมศิลปากร เพื่อหารือถึงรูปแบบการปรับปรุง ซ่อมแซมป้อมมหากาฬ โดย กทม.จะใช้เทคนิคพิเศษในการซ่อมแซม เน้นให้วัสดุเดิมสามารถคงรูปอยู่ได้ เช่น โครงสร้างป้อมที่ใช้วัสดุเป็นไม้ ซึ่งอาจทรุดตัวลง จะใช้เทคนิคพิเศษโดยการฉีดสารคืนสภาพเนื้อไม้ หรือฉีดสารป้องกันการทรุดตัว เบื้องต้น กรมศิลป์ได้เห็นชอบในหลักการที่ กทม.จะปรับปรุงแล้ว นอกจากนี้ สำนักผังเมืองจะประสานสำนักโยธา ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารชั้นเดียวของพระยาญาณประกาศ ตั้งอยู่ด้านหลังป้อมมหากาฬ ติดริมคลองโอ่งอ่าง ว่าสามารถปรับปรุง เพื่ออนุรักษ์ตามรูปแบบโครงสร้างเดิมได้หรือไม่ หากได้ข้อสรุปแล้ว จะเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป.

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา รอง ผอ.สำนักผังเมือง เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จำนวนกว่า 60 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมป้อมมหากาฬและแนวกำแพงของป้อม 10 ส.ค. 2560 01:22 ไทยรัฐ