วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอบรมภาษาอังกฤษให้แท็กซี่

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60ที่ผ่านมา นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) “Taxi of Smiles” รุ่นที่ 3 เพื่อให้สมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. สามารถสื่อสารและให้บริการผู้โดยสารชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทสภ.โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะแบ่งการอบรมเป็น 10 รุ่น รุ่นละ 150 คน ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ นายศิโรตม์ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่กระทำความดี เก็บทรัพย์สินที่ผู้โดยสารหลงลืมไว้บนรถส่งคืนเจ้าของ รวมทั้งมอบใบประกาศให้กับพนักงานและลูกจ้าง ฝขส. ที่มีผลปฏิบัติงานด้านบริการดีเด่น.

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60ที่ผ่านมา นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) 10 ส.ค. 2560 01:21 10 ส.ค. 2560 01:21 ไทยรัฐ