วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตร่วมสภาเขตจัด ขนมหวานยานนาวา

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผอ.เขตยานนาวา แจ้งว่า เขตยานนาวาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา กำหนดจัดกิจกรรม “ขนมหวานถิ่นยานนาวา ประจำปี 2560” ในวันที่ 12 ส.ค.60 ที่วัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตยานนาวาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้การประดิษฐ์ คิดค้นขนมหวานแบบดั้งเดิม โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมและการแข่งขัน อาทิ สาธิตการทำขนมหวานประเภทขนมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันโม่แป้งแบบโบราณ โดยเด็กนักเรียนในพื้นที่ การแข่งขันห่อข้าวต้มมัดของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ชิงเงินรางวัลเงินสด และกิจกรรมอื่นๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตหรือใกล้เคียงเที่ยวและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในงาน “ขนมหวานถิ่นยานนาวา ประจำปี 2560” ตามวัน เวลาดังกล่าว.

นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผอ.เขตยานนาวา แจ้งว่า เขตยานนาวาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา กำหนดจัดกิจกรรม “ขนมหวานถิ่นยานนาวา ประจำปี 2560” ในวันที่ 12 ส.ค.60 ที่วัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา 10 ส.ค. 2560 01:16 10 ส.ค. 2560 01:19 ไทยรัฐ