วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง แข่งภูมิศาสตร์โอลิม ถึงไทยแล้ว

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย กลับถึงไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 15.00 น. รศ. ผ่องศรี จั่นห้าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะนักเรียนไทยที่ไปร่วมแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ iGeo 2017 [International Geography Olympiad] ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 2 -8 สิงหาคม เดินทางกลับถึงสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ OS 736 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.20 น.โดยมีครูและผู้ปกครองนักเรียน มาคอยรับอย่างอบอุ่น

รศ. ผ่องศรี จั่นห้าว อ.จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นักเรียน ชาย-หญิง 4 คน ตัวแทนประเทศไทย ซึ่ง มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มูลนิธิฯ ส่งไปร่วมแข่งขัน รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ iGeo 2017 [International Geography Olympiad]ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 2 -8 สิงหาคม ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 160 คน จากทั่วโลก

โดยเด็กไทยสามารถคว้า 3 รางวัล ได้ 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง โดย 1 ใน จำนวนนี้ เป็นรางวัลเหรียญทอง 1 ใน 14 เหรียญมาได้จากความสามารถของ นายธีรเชษฐ์ โรจน์รัชสมบัติ หรือ น้องไดร้ฟ นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มีแนวคิดที่จะใช้วิชาภูมิศาสตร์มาแก้ไขสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาวะน้ำท่วมในประเทศไทย ส่วน อีก 2 เหรียญทองแดง เป็นของ นางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ นายพิทยุตม์ อยู่ศิริ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เจ้าของเหรียญทอง 1 ใน 14 เหรียญทั่วโลก กล่าวว่า ใช้เวลาเตรียมตัวไปแข่งขัน ราว 2 ปี จากที่เป็นตัวสำรอง ก็ขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทย การเตรียมตัวก็จะอ่านหนังสือมากประกอบการดูวีดีโอผ่าน youtube เพื่อศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ส่วนที่เลือกเรียนภูมิศาสตร์แทนการเรียนแพทย์ น้องไดร้ฟบอกว่า การเรียนแพทย์ไม่เหมาะกับบุคลิกตนเอง จึงหันมาเลือกเรียนภูมิศาสตร์ กระทั่งเข้าไปดูโปรแกรมติววิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ก็เหมือนเป็นการรื้อฟื้น จุดประกายความชื่นชอบตังแต่วัยเด็กในเรื่อง ภูมิศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศจากทั่วโลก

ขณะเดียวกัน หากจบการศึกษาเป็นแพทย์ อาจช่วยเหลือมนุษย์ได้ในจำนวนไม่มากนัก แต่หากเรียนจบด้านภูมิศาสตร์ มั่นใจว่า สามารถนำความรู้ มาแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในประเทศได้ เช่น สภาวะน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ การจัดการทรัพยากร พลังงาน หรือแม้กระทั่ง การวางผังเมือง โดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ มาแก้ปัญหา ก็เชื่อว่า สามารถช่วยเหลือในวงกว้างได้

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย กลับถึงไทยแล้ว 9 ส.ค. 2560 22:00 9 ส.ค. 2560 22:05 ไทยรัฐ