วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองบิน 5 สนองพระราชดำรัสพระราชินี โปรยเมล็ดพันธุ์พืช เหนือป่าอช.กุยบุรี

กองบิน 5 สนองพระราชดำรัสพระราชินีในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ใช้เครื่องบิน เอยู-23 พีซเมกเกอร์ บินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ฝูงบิน 501 กองบิน 5 น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผู้บังคับการกองบิน 5 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือภาคประชาชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก 3 โรงเรียน ร่วมกันปั้นดินเหนียวห่อหุ้มพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เช่น ต้นมะค่าโมง นนทรีป่า ขี้เหล็กบ้าน สมอพิเภก ต้นแดง รวมจำนวน 85,000 เมล็ด

จากนั้นจะมีการประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับนักบินขึ้นบินปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องบิน เอยู-23 พีซเมกเกอร์ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรป่าไม้และสร้างป่าต้นน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในระยะยาว สืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้.

กองบิน 5 สนองพระราชดำรัสพระราชินีในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ใช้เครื่องบิน เอยู-23 พีซเมกเกอร์ บินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ... 9 ส.ค. 2560 21:12 9 ส.ค. 2560 21:38 ไทยรัฐ