วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แม่ทัพฟ้า' งัดก.ม.มั่นคง ฟันผู้ใช้โดรนบินถ่ายภาพสนามบินดอนเมือง

'แม่ทัพอากาศ' สั่งฟันผู้ถ่ายคลิปมุมสูงสนามบินดอนเมืองจากโดรน แล้วนำไปกระจายสู่โลกโซเชียล ถือเป็นความผิดต่อความมั่นคง เผยแพร่ความลับทางราชการ ถือผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 มอบให้ฝ่ายก.ม.ทอ.แจ้งความดำเนินคดีแล้ว...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ แจ้งว่า กรณีมีบุคคลนำคลิปซึ่งถ่ายบริเวณสนามบินของกองทัพอากาศเป็นภาพมุมสูงจากโดรน ไปเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ในฐานะที่กองทัพอากาศเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง คงยอมไม่ได้ที่จะให้มีการละเมิดกฎหมาย และถ้าตรวจพบไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจับกุมเกิดขึ้น ซึ่งอำนาจการจับกุมอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยฝ่ายกฎหมายของกองทัพอากาศได้ตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ แล้ว พบว่าคลิปดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ความลับทางราชการ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 ซึ่งกองทัพอากาศได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนในกรณีที่มีบุคคลโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า ตรวจพบโดรนสีขาวขณะบินออกจากสนามบินดอนเมืองที่ระยะสูงประมาณ 3,000 ฟุต ซึ่งเป็นอันตรายต่อเครื่องบินอย่างมาก อาจสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล จนถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของประชาชน กองทัพอากาศขอชี้แจงว่า ตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 การบินโดรนดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 79 โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด

แต่อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศก็มีความกังวล และห่วงใยความปลอดภัยด้านการบินบริเวณสนามบินต่างๆ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเรื่องดังกล่าวในบริเวณสนามบิน ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เตรียมยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อยับยั้งมิให้โดรนสามารถมาบินในเขตห้ามบินได้ และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโดรนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการบิน นอกจากนั้น ตาม พ.ร.บ.เดินอากาศฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ชัดเจน การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ดังนั้นกระทรวงกลาโหมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงตลอดจนลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.

'แม่ทัพอากาศ' สั่งฟันผู้ถ่ายคลิปมุมสูงสนามบินดอนเมืองจากโดรน แล้วนำไปกระจายสู่โลกโซเชียล ถือเป็นความผิดต่อความมั่นคง เผยแพร่ความลับทางราชการ ถือผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 มอบให้ฝ่ายก.ม.ทอ.แจ้งความดำเนินคดี 9 ส.ค. 2560 18:15 9 ส.ค. 2560 18:37 ไทยรัฐ