วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานต่างด้าวสัมภาษณ์ผ่าน 2 หมื่น ไม่ผ่าน 1 พัน พบบางคนอายุต่ำกว่า15

คัดกรองแรงงานต่างด้าววันแรก ผ่านสัมภาษณ์ 2 หมื่นคน อีก 1 พันคนไม่ผ่าน กระทรวงแรงงาน ระบุ พบคนต้องสงสัย อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องห้ามทำงาน ถึงขั้นให้นายจ้างเอาผลตรวจมวลกระดูกมายืนยันอายุจริง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเปิดศูนย์รับแจ้งคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 100 ศูนย์ทั่วประเทศ มีนายจ้างแจ้งขอใช้แรงงานต่างด้าว 7.7 แสนคน

สำหรับ ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการคัดกรอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยแรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันเป็นลูกจ้างนายจ้างกันจริง และต้องมีการจ้างงานก่อนวันที่ 23 มิ.ย. โดยการสัมภาษณ์ในวันแรก มีผ่านประมาณ 2 หมื่นคน แต่ก็มีประมาณ 1 พันคน ที่ไม่ผ่าน เพราะเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอายุไม่ถึง 15 ปี ตามที่แจ้ง จึงให้นายจ้างพาไปตรวจมวลกระดูก เพื่อนำใบรับรองแพทย์มายืนยัน จึงจะออกหนังสือรับรองของกระทรวงฯ ให้ไปตรวจสัญชาติ ก่อนเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวบางคนไม่มีเอกสารยืนยันชัดเจน เจ้าหน้าจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อน ด้วยการให้มีการรับรองทางการแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก นายจ้างทุกคนต่างก็อยากทำให้ถูกต้อง และรู้สึกพอใจที่ได้รับการบริการรวดเร็ว ในส่วนของลูกจ้างหลังจากผ่านการคัดกรองแล้ว ต้องไปพิสูจน์สัญชาติ

โดยเมียนมา เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทย 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 2 ศูนย์ สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง จังหวัดละ 1 ศูนย์ และกำลังจะเปิดเพิ่มอีก 3 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา และภายในวันที่ 15 ส.ค. เมียนมาจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อให้รองรับแรงงานกลุ่มใหม่อีกหลายแสนคนที่จะไปใช้บริการ นอกเหนือจากกลุ่มบัตรสีชมพู

ส่วนกัมพูชา จะเปิด 3 ศูนย์ที่ ระยอง สงขลา และ กทม. โดยใน กทม.จะใช้สถานที่สถานทูตกัมพูชาเป็นที่พิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะเป็นวันสต็อป เซอร์วิส เสร็จทุกขั้นตอนใน 1 วัน

“แรงงานกลุ่มนี้ มีเกือบ 8 แสนคน ที่จะนำเข้าระบบ จะแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้น หลังจาก พ.ร.ก.ต่างด้าว ประกาศใช้ เมื่อนำไปรวมกับที่ขอนำเข้าตามเอ็มโอยูอีก 5 แสนคน กับกลุ่มขอเปลี่ยนนายจ้างอีก 1 แสนคน จะมีแรงงานมากกว่า 1 ล้านคน จึงน่าพอใจ และพอใช้งานในประเทศ ผมถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาล ที่ทำให้เกิดนำเข้าตามเอ็มโอยู ซึ่งต่อไปนี้จะเข้ามาทำงาน ต้องผ่านเอ็มโอยูเท่านั้น”

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดตามที่ตามพ่อแม่เข้ามาโตในไทย ส่วนหนึ่งเกิดในไทย แต่หากอายุถึงเกณฑ์ก็ทำงานได้ บางคนอาจมีบัตรสีชมพู ส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลย นายจ้างก็นำมาแจ้งขอใช้แรงงานต่างด้าวกับศูนย์รับแจ้งที่ปิดไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค.

เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติก็ทำงานได้ โดยแรงงานอายุ 15-18 ปี นายจ้างจะต้องแจ้งกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ หรือจังหวัด ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในส่วนของผู้ติดตามต่างด้าวในไทย ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่สามารถทำงานได้ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการออกมาตรการควบคุมดูแล ควบคู่กับ สมช. โดยกลุ่มที่นำเข้าตามเอ็มโอยู จะไม่อนุญาตให้นำผู้ติดตามเข้ามาด้วย.

คัดกรองแรงงานต่างด้าววันแรก ผ่านสัมภาษณ์ 2 หมื่นคน อีก 1 พันคนไม่ผ่าน กระทรวงแรงงาน ระบุ พบคนต้องสงสัย อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องห้ามทำงาน ถึงขั้นให้นายจ้างเอาผลตรวจมวลกระดูกมายืนยันอายุจริง 9 ส.ค. 2560 18:07 9 ส.ค. 2560 19:27 ไทยรัฐ