วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ญี่ปุ่นยกคณะใหญ่ ร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึกรักป่า ที่เขาขยาย

"เขาขยาย" ดังไกลถึงญี่ปุ่นแล้ว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น ยกคณะ 4 กลุ่มใหญ่ นำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ปลูกจิตสำนึกรักป่าไม้ หนุนเจตนารมณ์พลิกฟื้นเขาทะเลทรายให้เป็นเขาสวรรค์ช่วยฟื้นฟูเขาแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพรรณ ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 คณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท นำโดย นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมด้วย นางสมศรี ศรีวงษ์ญาติดี และดร.พิเชษฐ์ วันทอง ให้การต้อนรับ กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท Lawson ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น จำนวน 29 คน, กลุ่ม กรีนโวลันเทีย (IGVT) ซึ่งเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นและไทย จำนวน 50 คน, กลุ่ม NALAPO หน่วยงานอนุรักษ์และปลูกป่าของญี่ปุ่น และ ERECON หน่วยงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกะนี มะตูม พยอม สัก ประดู่ และมะค่า โดยมีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 46 จ.ชัยนาท รวมกับกลุ่มผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย

พร้อมกันนี้ นายทัตสึยะ มุระเสะ ผู้บริหารกลุ่ม Lawson ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท แก่มูลนิธิรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท ผ่านนายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ในฐานะรองประธานมูลนิธิรักษ์เขาขยาย เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ให้งอกงามเติบโตสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

โดย นายทัตสึยะ มุระเสะ กล่าวว่า เหตุที่เลือกมาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท เพราะได้ทราบถึงความตั้งใจของกลุ่มคนรักเขาขยายว่า มีความตั้งใจจริงในการฟื้นฟูเขาทะเลทรายแห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกจะได้รับการดูแลให้รอดชีวิตงอกงามให้ร่มเงาต่อโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม Lawson ที่เน้นการดำเนินงานที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมัยดำรงตำแหน่งเป็น ผวจ.ชัยนาท เมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่นและพันธุ์ไม้นานาชาติ หลังเขาขยายถูกบุกรุกถางป่าจะโล่งเตียนเปรียบเหมือนเป็นเขาทะเลทรายมานาน จึงได้ระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนมาปลูกป่าและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประชุมกับภาคประชาคมจังหวัดชัยนาททุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และมีมติก่อตั้ง "มูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน จัดกิจกรรมในลักษณะประชารัฐ คือทั้งภาคราชการ ภาคประชาชนทั่วไป ภาคเอกชนและนักธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลทำนุบำรุง และฟื้นฟูเขาขยายให้มีความยั่งยืน พลิกฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ เพื่อหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด

โครงการพลิกฟื้นเขาขยายจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์ โดย "เขาขยาย" ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร

"เขาขยาย" ดังไกลถึงญี่ปุ่นแล้ว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น ยกคณะ 4 กลุ่มใหญ่ นำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ปลูกจิตสำนึกรักป่าไม้ หนุนเจตนารมณ์พลิกฟื้นเขาทะเลทรายให้เป็นเขาสวรรค์ช่วยฟื้นฟูเขาแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 9 ส.ค. 2560 17:22 ไทยรัฐ