วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกจิตสำนึกเยาวชน มีจิตอาสาช่วยสังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ จัดกิจกรรม เยาวชนทำดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สี่แยกราชประสงค์

ผู้บริหารสาวเก่ง อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อแสดงออกถึงการทำดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทางกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ได้ร่วมบริจาคสีน้ำอะคริลิกทาอาคาร และสีทาจราจร พร้อมอุปกรณ์ โดยมีกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบัน ตลอดจนเยาวชนจากองค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงวัดปทุมวนารามฯ ทำความสะอาดวัด เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมเยาวชนให้มีจิตอาสารับผิดชอบสังคม ร่วมกันทำความดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ชีวิตไม่ประมาท ห่างไกลอบายมุข.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ จัดกิจกรรม เยาวชนทำดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สี่แยกราชประสงค์... 9 ส.ค. 2560 15:59 ไทยรัฐ