วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกายวอล์กเชื่อมสี่แยกปทุมวัน ปรับภูมิทัศน์ย่านสยามให้น่าเดินยิ่งขึ้น

ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสยาม ศูนย์กลางธุรกิจความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา ศิลปะนวัตกรรม ให้ดูทันสมัย โดยเฉพาะบริเวณสะพานลอยคนเดินบริเวณเหนือสี่แยกปทุมวันซึ่งเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามสแควร์ ที่มีสภาพเก่าและแคบ ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณคนเดินเท้า ในอนาคต ที่คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 4.9% ต่อปี และอัตราการเติบโต ของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 9.83% ต่อปี อีกทั้งสภาพเดิมไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถสัญจรบนทางเชื่อมได้ทั่ว ถึงตลอดสี่แยก สมาคมการค้าพลังสยาม หรือที่รู้จักกันในนามพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) และผู้ประกอบการในย่านสยาม จึงร่วมกันพัฒนาทางเชื่อมแยกปทุมวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ด้วยการออกแบบอารยสถาปัตย์ เป็นการคืนกำไรให้สังคม เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยทางเชื่อมแยกปทุมวันแห่งนี้ มีแรงบันดาลใจจากชื่อสี่แยกปทุมวัน จึงมีใบบัวเป็นร่มเงาให้คนเดินได้โดยรอบ

นอกจากนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยังร่วมมือจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (art district) ศูนย์รวมสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทยและต่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง โดยการเปิดทางเชื่อมแยกปทุมวันเป็นปฐมฤกษ์นี้ ได้รวบรวมศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งแนวกราฟฟิตี้ อิลลัสเตรชั่น ดรออิ้ง และเพ้นติ้ง รวมทั้งสิ้น 13 ศิลปิน ประกอบด้วย P7 หรือ พีระพงศ์ ลิ้มธรรมรงค์,รักกิจ ควรหาเวช, เมธี น้อยจินดา, ยุรี เกนสาคู, จักรกฤษณ์ อนันตกุล, TRK, Pruch Sintunava, Peap Tarr & Lisa Mam, Mauy, JECK, Floyd และ ชาญณรงค์ ขลุกเอียด มาร่วมสร้างสีสันให้กับอินสตอลเลชั่นอาร์ตบนใบบัว

พันธมิตรพลังสยามจึงขอเชิญชวนประชาชนประกวดตั้งชื่อทางเชื่อม แยกปทุมวันแห่งใหม่นี้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท ติดตามรายละเอียดและกติกาการประกวดตั้งชื่อ พร้อมส่งชื่อเข้าประกวดได้ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” มายังบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือส่งทางอีเมล siam_ synergy@siampiwat.com, sstradeassociation@gamil.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560.

ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสยาม ศูนย์กลางธุรกิจความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา ศิลปะนวัตกรรม ให้ดูทันสมัย โดยเฉพาะบริเวณสะพานลอยคนเดินบริเวณเหนือสี่แยกปทุมวัน 9 ส.ค. 2560 15:54 ไทยรัฐ