วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.จี้ คสช.เคารพความเห็น ปชช.ไม่ละเมิดสิทธิ ใช้ ก.ม.เป็นเครื่องมือ

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ ซัด คสช.ใช้อำนาจจำกัดสิทธิประชาชน ดำเนินคดีกับคนคิดต่าง ชี้หากหยุดริดรอน ประเทศจะสมานฉันท์ โปร่งใสเหมือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ด้าน "อนุสรณ์" แขวะปลดไม่ปลดล็อกพรรคฯ ทำกิจกรรม เอาที่สบายใจแล้วกัน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นับตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมา คสช.ได้ใช้อำนาจในการออกประกาศ คสช. และคำสั่งของหัวหน้า คสช. อันมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการ และสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ผ่อนคลายลงแต่อย่างใด กลับมีกระบวนการที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

โดยมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ การใช้ประกาศและคำสั่งของ คสช. และหัวหน้า คสช. ด้วยการจับกุมดำเนินคดีกับบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และ คสช. ทั้งที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ เพื่อปิดปากประชาชนในการแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ แถลงการณ์ ระบุต่อว่า พรรคเพื่อไทยเห็นว่า รัฐบาล และ คสช.มีพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศและตามรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องให้ความคุ้มครองและเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดเสรีภาพดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และ คสช. เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เฉกเช่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และสร้างความเชื่อมั่นของต่างชาติ รัฐบาล และ คสช.ต้องยุติการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ของฝ่ายวิชาการ และของสื่อมวลชน ที่ถูกละเมิดอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ การดำเนินคดีกับบุคคล ต้องคำนึงถึงเจตนาในทางอาญา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา โดยการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ระบุว่ายังไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม สบายใจเมื่อไหร่จะปลดล็อกให้เอง ว่า น่าเสียดายที่ในช่วงนี้พรรคการเมืองต่างๆ ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ อย่างเช่นการเกิดเหตุอุทกภัย พรรคการเมืองไม่สามารถระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถได้ เพราะเกรงว่าจะขัดคำสั่ง คสช. ซึ่งหากผู้ถืออำนาจมองบทบาทพรรคการเมือง นักการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะมีสมาชิกพรรคการเมืองจากพรรคต่างๆ หลายแสนคนทั่วประเทศ ออกมาเป็นแนวร่วมพลังเสริมในการทำกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยได้ ทั้งที่ความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันถือว่ามีอยู่สูง ไม่มีใครสามารถทำให้รัฐบาลไร้เสถียรภาพได้ และกฎหมายพรรคการเมืองผ่านสภาแล้ว ควรต้องมีเวลาพอสมควรให้พรรคการเมืองเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง แต่เราคงไม่เรียกร้องอะไร ให้เป็นวิจารณญาณของท่าน จะปลดหรือไม่ปลดล็อก เอาที่ท่านสบายใจก็แล้วกัน

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ ซัด คสช.ใช้อำนาจจำกัดสิทธิประชาชน ดำเนินคดีกับคนคิดต่าง ชี้หากหยุดริดรอน ประเทศจะสมานฉันท์ โปร่งใสเหมือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ด้าน "อนุสรณ์" แขวะปลดไม่ปลดล็อกพรรคฯ ทำกิจกรรม เอาที่สบายใจแล้วกัน 9 ส.ค. 2560 15:51 9 ส.ค. 2560 16:51 ไทยรัฐ