วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก มั่นใจ ฤดูฝนไม่มีสารเคมีอันตรายลงสู่ใต้ดิน

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก มั่นใจมาตรการคุมเข้ม ไม่ให้สารเคมีอันตรายลงสู่ใต้ดิน พร้อมเป็นโรงกลั่นน้ำมันรายแรกในไทย ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 ด้านการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมตามยุทธศาสตร์ กรีน อินดัสทรี...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันรายแรกในประเทศที่ได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีมาตรการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ตามยุทธศาสตร์กรีน อินดัสทรี ของประเทศไทย

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเป้าในปี 60 ให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ กรีน อินดัสทรี ของประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมสีเขียว ลดปริมาณการใช้น้ำ พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม

สำหรับอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 1-5 แล้ว 30,836 โรง เป็นโรงงานที่ได้การรับรองในระดับ 5 คือ ระดับสูงสุด 34 โรง ส่วนเป้าหมายในปี 60 ต้องการให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 1,000 ราย ซึ่งจำนวนปัจจุบันอยู่ที่ 1,736 ราย ถือว่าเกินเป้า การคาดการณ์ในปี 61 ตั้งเป้าที่ 1,500 ราย

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีการป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบและถังเก็บผลิตภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบป้องกันการล้นถัง เมื่อพบความผิดปกติระบบ Alarm จะส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม เพื่อแจ้งสถานะปริมาณของเหลวในถัง ทำให้ยับยั้งและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งได้สร้างกำแพงคอนกรีตล้อมถังโดยรอบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงดินและน้ำใต้ดิน สำหรับช่วงฤดูฝนมีการกักเก็บน้ำไว้ในกำแพงคอนกรีตของถังน้ำมัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายออก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นโรงกลั่นรายแรกที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว สูงสุดในระดับที่ 5 จากการขยายเครือข่าย พร้อมสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม.

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก มั่นใจมาตรการคุมเข้ม ไม่ให้สารเคมีอันตรายลงสู่ใต้ดิน พร้อมเป็นโรงกลั่นน้ำมันรายแรกในไทย ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 ด้านการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมตามยุทธศาสตร์ กรีน อินดัสทรี... 9 ส.ค. 2560 15:44 9 ส.ค. 2560 16:03 ไทยรัฐ