วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลิงชิมแปนซีอาจเผชิญกับอัลไซเมอร์เหมือนมนุษย์

โรคอัลไซเมอร์หรือโรคภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างลิงชิมแปนซีก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน เมื่อเร็วๆนี้ มีนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นอร์ทอีสต์โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานในวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Neurobiology of Aging ถึงการศึกษาสมองลิงชิมแปนซีสูงวัย และพบร่องรอยของโรครวมถึงความผิดปกติอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของโรคอัลไซเมอร์

ทีมวิจัยได้ศึกษาสมองของลิงชิมแปนซีจำนวน 20 ตัว อายุระหว่าง 37-62 ปี โดยตรวจสอบพื้นที่สมองบริเวณฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความทรงจำระยะยาว เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโรคอัลไซเมอร์ นักวิจัยได้ค้นพบกลุ่มโปรตีนเบต้า อะไมลอยด์ (beta-amyloid) อยู่ในสมองของลิงชิมแปนซี ซึ่งโรคอัลไซเมอร์นั้นคาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่มโปรตีนดังกล่าวก่อตัวสะสมอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทสมอง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโปรตีนเทา (tau) ทำให้เส้นใยประสาทสูญเสียโครงสร้างเดิม รวมทั้งไปกระตุ้นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบและนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อม

อย่างไรก็ตาม ถึงขณะนี้นักวิจัยเผยว่ายังไม่มีตัวอย่างของลิงชิมแปนซีที่มีภาวะสมองเสื่อมของอัลไซเมอร์ ด้านผู้อำนวยการแผนกจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ในนิวยอร์กก็ให้ความเห็นว่า การวิจัยครั้งนี้ มีส่วนทำให้เกิดหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าคราบในสมองหรือพลาก (Plaque) และเซลล์สมองที่พันกันยุ่งเหยิงที่เรียกว่าแทงเกิล (Tangle) อาจเป็นผลพลอยได้จากโรคอัลไซเมอร์มากกว่าเป็นสาเหตุของโรค และเมื่อระบุความแตกต่างระหว่างสมองของมนุษย์และสมองชิมแปนซีแล้ว อาจสามารถชี้ชัดได้ว่าอะไรคือสื่อกลางของการเสื่อมสภาพ และนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายในการคิดค้นยารักษา.

โรคอัลไซเมอร์หรือโรคภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างลิงชิมแปนซีก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน 9 ส.ค. 2560 14:50 ไทยรัฐ