วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศรีสุวรรณ เข้าร้องตีความ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ฯ ขัด รธน.

ศรีสุวรรณ เข้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 65 และมาตรา 77 ไม่รับฟังความคิดเห็นประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ส.ค.60 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดย นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมฯ เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 65 และมาตรา 77 หรือไม่

โดยระบุว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน แต่การดำเนินการจัดทำกลับไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังพบว่าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการจัดทำไว้ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ถือเป็นกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 เนื่องจากเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งในมาตรา 28 (4) ของกฎหมายดังกล่าว ที่รัฐบาลกำหนดให้ การทำยุทธศาสตร์ชาติงดเว้นให้ไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชน ก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ที่กำหนดว่าการออกกฎหมายใดๆ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะมีผลให้ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่ประกาศใช้พร้อมกันเป็นโมฆะเพราะกฎหมายสองฉบับนี้สอดคล้องกัน

ศรีสุวรรณ เข้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 65 และมาตรา 77 ไม่รับฟังความคิดเห็นประชาชน 9 ส.ค. 2560 14:47 9 ส.ค. 2560 16:15 ไทยรัฐ