วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' หนุน สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความร่าง ก.ม.ผู้ตรวจฯ

"สมชัย" เห็นด้วยให้ สนช.ยื่นศาล รธน.ตีความร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจฯ ชี้ส่วนจะขัดเจตนารมณ์หรือไม่ เป็นดุลพินิจศาล ไม่ขอก้าวล่วง ฝาก "มีชัย" พิจารณากฎหมาย ยึดฟังเห็นความรอบด้าน อย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 34 คน เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเด็นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ครบวาระ เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ตนเห็นด้วยและเรื่องนี้เป็นช่องทางที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่า สนช. จำนวน 1 ใน 10 หรือนายกรัฐมนตรี หากเห็นว่าร่างกฎหมายมีเนื้อหาสาระขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งเชื่อว่าศาลฯ จะรับไว้พิจารณา ส่วนเนื้อหาจะขัดเจตนารมณ์หรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของศาลไม่ขอก้าวล่วง อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ สนช.อธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าเหตุผลคืออะไร เพราะจะเป็นบรรทัดฐานให้กับ สนช.ในการพิจารณาร่างกฎหมายว่า ทำไมต้องแตกต่างกันทั้งที่เป็นกฎหมายองค์กรอิสระเหมือนกัน 

"การออกกฎหมายก็ต้องมีเหตุมีผลเท่าเทียมกันทุกองค์กร การมาอ้างว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากรัฐธรรมนูญ 50 จึงให้อยู่ต่อ ประโยคนี้ใช้ไม่ได้ ฟังไม่ขึ้น เพราะ กกต.เองก็มาจากรัฐธรรมนูญ 50 เหมือนกัน การออกกฎหมายอย่างนี้จึงใช้ไม่ได้" นายสมชัย กล่าว

เมื่อถามว่า จะมีการเรียกร้องให้ สนช.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.ประเด็นเซตซีโร่หรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า เข้าใจว่าเลยกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่า ต้องยื่นภายใน 10 วัน หลังจากร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาวาระ 3 ของที่ประชุม สนช.ส่วนในอนาคตเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ กกต.จะใช้สิทธิยื่นอีกครั้งหรือไม่ ก็ยังตอบแทนไม่ได้ เพราะต้องเข้าที่ประชุมหารือกันก่อน โดยสามารถยื่นตรงได้ทั้งในนามองค์กร กกต.หรือยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งใช้สิทธิในฐานะ กกต.รายบุคคลก็ได้ หากเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวกระทบสิทธิ

นายสมชัย ยังกล่าวฝากถึง นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ.ต่อกรณีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบร่างรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า นายมีชัย เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ เป็นมือร่างกฎหมายระดับต้นๆ ของประเทศ เป็นผู้รอบรู้รอบด้าน ไม่ควรเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักในการร่างกฎหมาย การพิจารณากฎหมายต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายว่าเห็นอย่างไรเพื่อทำให้กฎหมายนั้นสมบูรณ์  ไม่ใช่ร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง ตนก็เกิดทันในยุคที่การเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว แต่ไม่ได้หัวโบราณที่จะย้อนกลับไปใช้แบบนั้น

"สมชัย" เห็นด้วยให้ สนช.ยื่นศาล รธน.ตีความร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจฯ ชี้ส่วนจะขัดเจตนารมณ์หรือไม่ เป็นดุลพินิจศาล ไม่ขอก้าวล่วง ฝาก "มีชัย" พิจารณากฎหมายยึดฟังเห็นความรอบด้าน อย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก 9 ส.ค. 2560 13:10 9 ส.ค. 2560 14:58 ไทยรัฐ