วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมป่าไม้ลุยสอบรุกป่าอีสาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการ ทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายชลธิศกล่าวว่า มีพื้นที่เป้าหมาย 10 จุด แบ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ 5 แห่ง มีเขตป่าสงวนแห่งชาติดงชมพูพาน-ดงกะเชอ อ.ภูพาน จ.สกลนคร, ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์, เขตป่าสงวนภูซำผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ, เขตป่าจำแนกและป่าเตรียมการ หมายเลข 10 อ.หนองวัวซอ จ.ชัยภูมิ และพื้นที่สวนป่าโคกยาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ขณะที่พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ มีอุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ, อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น-เลย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ และ จ.อุดรธานี รวมทั้งพื้นที่สวนป่าคอนสาร จ.ชัยภูมิ

นายชลธิศกล่าวอีกว่า กรณีที่เกิดขึ้นก่อนคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว จะต้องดูผลของคำสั่งอัยการและศาล แต่หากเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการส่งฟ้องจะยึดหลักการดำเนินการที่ไม่กระทบกับราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งผลการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้จะนำเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรป่าไม้อันเป็นฐานความมั่นคงของประเทศ.

มีพื้นที่เป้าหมาย 10 จุด แบ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ 5 แห่ง มีเขตป่าสงวนแห่งชาติดงชมพูพาน-ดงกะเชอ อ.ภูพาน จ.สกลนคร, ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์, เขตป่าสงวนภูซำผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ, เขตป่าจำแนก 9 ส.ค. 2560 09:00 9 ส.ค. 2560 09:00 ไทยรัฐ