วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขื่อนลำปาว เริ่มระบายน้ำ 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน หลายพื้นที่เฝ้าระวัง

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เริ่มกลับมาระบายน้ำ 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน จนถึง 11 ส.ค.นี้ 5 อำเภอเฝ้าระวัง ขณะที่ กรมชลฯ ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี ที่ฝายคุยเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อชะลอน้ำชีไม่ให้ไหลเร็ว ...

วันที่ 9 สิงหาคม นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เขื่อนลำปาวได้ขอมติที่ประชุมขอระบายน้ำออกจากเขื่อน เพิ่มจาก 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่คณะกรรมการจังหวัดและคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า ควรระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพียง 30 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้เริ่มค่อยๆ ระบายน้ำ จนถึงระดับ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเวลา 18.00 น.วันนี้ และปล่อยน้ำในระดับ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไปเป็นเวลา 2 วัน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม แล้วจะมาประเมินสถานการณ์กันใหม่

ทั้งนี้ เพราะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว มีความจำเป็นที่เขื่อนต้องพร่องน้ำเพื่อเป็นการรองรับน้ำที่เข้ามาในหน้าฝนนี้ และการระบายน้ำในปริมาณเท่านี้ จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยล่าสุดเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,742 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 88 ของความจุอ่าง

ส่วนการจัดจราจรน้ำในลำน้ำชีนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน ได้ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี ที่ฝายคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ลงอีกจาก 1.50 เมตร เป็น 1.80 เมตร เพื่อชะลอน้ำชีไม่ให้ไหลเร็ว เข้าเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ได้วันละ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะทำให้น้ำปาวไหลลงลำชีได้เร็วขึ้น ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ฝายร้อยเอ็ด จาก 8 เครื่อง เพิ่มอีก 4 เครื่อง รวมเป็น 12 เครื่องภายในวันนี้ ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มการระบายน้ำชีได้เร็วขึ้นได้วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ส่วนพนังกั้นน้ำลำน้ำชี ในเขตอำเภอฆ้องชัยและพนังน้ำพาน ในเขตอำเภอเมือง ที่เป็นจุดเสี่ยงได้มีการเสริมให้หนาขึ้นและสูงขึ้นและให้จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดเวลา นอกจากนี้ยังขอให้ทางอำเภอที่ประสบน้ำท่วม อพยพประชาชนที่อาศัยบนถนน บนพนัง ให้ไปอยู่ในที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกในการดูแล

สำหรับภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ คืออำเภอเมือง, ยางตลาด, กมลาไสย, ฆ้องชัย และร่องคำ สถานการณ์น้ำยังทรงตัว แต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอีกรอบ เนื่องจากเขื่อนได้เพิ่มการระบายน้ำกลับมาเป็น 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้ประชาชนยังต้องฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เริ่มกลับมาระบายน้ำ 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน จนถึง 11 ส.ค.นี้ 5 อำเภอเฝ้าระวัง ขณะที่ กรมชลฯ ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี ที่ฝายคุยเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อชะลอน้ำชีไม่ให้ไหลเร็ว ... 9 ส.ค. 2560 08:46 9 ส.ค. 2560 09:00 ไทยรัฐ