วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมุทรสาครร่วมถก ผังเมือง กทม.ใหม่

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ส.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง สภาพปัญหาในบริเวณพื้นที่รอยต่อถนนพระรามที่ 2 ถนนเอกชัย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ต่อเนื่องกัน รวมทั้งจะได้รับข้อเสนอแนะทางผังเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพระหว่างสองจังหวัด โดยจะนำผลการประชุมมาประมวลเป็นข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ และนำเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป.

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 9 ส.ค. 2560 00:52 9 ส.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ