วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ทุ่งครุ, ยานนาวา” แจ้งรับสมัครงาน

สำนักงานเขตทุ่งครุ แจ้งว่า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คนสวน 2 อัตรา พนักงานขับรถเก็บไขมัน 1 อัตรา พนักงานขับรถย่อยกิ่งไม้ 1 อัตรา คนประจำรถเก็บไขมัน 1 อัตรา คนประจำรถดูดไขมัน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ส.ค. สอบถามโทร.0-2464-4385 ต่อ 5557

สำนักงานเขตยานนาวา แจ้งว่า รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม 4 อัตรา อาสาสมัครฯ ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 3 อัตรา อาสาสมัครคนพิการ 1 อัตรา อาสาสมัครลานกีฬา 5 อัตรา อาสาสมัครบ้านหนังสือ 2 อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ 2 อัตรา ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. สอบถามโทร.0-2295-0929 ต่อ 6739.

สำนักงานเขตทุ่งครุ แจ้งว่า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คนสวน 2 อัตรา พนักงานขับรถเก็บไขมัน 1 อัตรา พนักงานขับรถย่อยกิ่งไม้ 1 อัตรา 9 ส.ค. 2560 00:50 9 ส.ค. 2560 00:50 ไทยรัฐ