วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนอายุเกิน 40 ควรตรวจตาก่อนบอด

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า โรคตาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2568 และพบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตาเลือนราง มองเห็นไม่ชัดเจน หรืออาจตาบอดถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ได้แก่ ต้อกระจก ซึ่งผู้ที่เป็นต้อกระจกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงการรักษา รองลงมาคือ เบาหวานขึ้นจอตา ต้อหิน และโรคจอตาอื่นๆ ทั้งนี้ กว่า 90% ของโรคทางตา เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้หรือรักษาให้ดีขึ้นได้ หากได้รับการตรวจแต่เนิ่นๆ ดังนั้น ผู้ที่อยู่วัย 40 ปีขึ้นไป แม้ไม่มีโรค ก็ควรได้รับตรวจตา อย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ทุก 2 ปี และผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตาปีละ 1 ครั้ง รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด์ จำเป็นต้องรักษาแบบควบคู่กันไป และตรวจตาตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตาคือ อายุที่มากขึ้น ตาถูกแสงแดดจัด ขาดวิตามินเอ มี โรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน และบุหรี่ โดยเมื่อเป็นโรคตา โอกาสสูญเสียการมองเห็นขึ้นอยู่กับ สาเหตุ และการจะเกิดโรคตาเพียงชั่วคราวหรือถาวร ตลอดไป ขึ้นอยู่กับการพบแพทย์ว่าทันเวลาหรือไม่.

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า โรคตาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2568 9 ส.ค. 2560 00:41 9 ส.ค. 2560 00:41 ไทยรัฐ