วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงนักเรียนกินไข่สัปดาห์ละ 3 ฟอง

น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์การบริโภคไข่ไก่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ เอ้กบอร์ด เปิดเผยว่าคณะทำงานฯได้เสนอแนวทางการดำเนินการไข่โรงเรียน ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว และคาดว่ากระทรวงฯจะให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นผลบังคับใช้ในเทอมที่ 2/ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กนักเรียน เช่น โปรตีน เป็นต้น โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้บริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวัน 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน และบรรลุเป้าหมายให้คนไทยสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายผู้ชายสูง 180 เซนติเมตร (ซม.) และผู้หญิง 170 ซม. ในระยะเวลา 20 ปี

ทั้งนี้ ระบบการซื้อไข่ของโครงการดังกล่าวจะให้โรงเรียนในพื้นที่ติดต่อกับเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่จากฟาร์มมาตรฐานในพื้นที่หรือตัวแทนเกษตรกรที่จัดจำหน่ายไข่ โดยกำหนดมาตรฐานไข่ไก่เบอร์ 3 ที่ผลิตจากฟาร์มมาตรฐานเท่านั้น ส่วนปริมาณไข่ไก่ให้แต่ละโรงเรียน จะคำนวณปริมาณไข่ไก่ 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์ โดยคูณจากจำนวนนักเรียนกำหนดส่งมอบกันภายในสัปดาห์ เพื่อคงความสดของไข่ไก่

ด้านราคาซื้อขายไข่ไก่ให้เป็นราคาหน้าฟาร์มโดยอนุญาตบวกค่าขนส่ง จากฟาร์มก่อนส่งมอบ และราคาต้องไม่เกินราคาประกาศของกรมการค้าภายใน ทั้งนี้ เงื่อนไขของการใช้เงินจะใช้ตามโครงการอาหารกลางวันโดยใช้รูปแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานการศึกษาพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และจะมีการประเมินผลโครงการจะประเมินจากภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโดยกรมอนามัย

“งบอาหารกลางวันเดิมอยู่ที่ 13 บาท ก่อนเพิ่มเป็น 20 บาท แต่การ ดำเนินการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น โครงการไข่โรงเรียนจะเข้ามาเสริม และจะมีส่วนผลักดันให้เด็กนักเรียนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น และผลักดันอัตราการบริโภคไข่ให้ถึงเป้า 300 ฟองต่อคนต่อปี ภายในปี 61”.

น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์การบริโภคไข่ไก่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ เอ้กบอร์ด เปิดเผยว่าคณะทำงานฯได้เสนอแนวทางการดำเนินการไข่โรงเรียน ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว 9 ส.ค. 2560 00:21 9 ส.ค. 2560 00:23 ไทยรัฐ