วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โยก 11 แห่งบริหารใต้เงา "ซูเปอร์บอร์ด" เพิ่งได้ฤกษ์ดีส่ง สนช.พิจารณา

คาด พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจใช้ปี 61


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ หรือ พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ครม.เคยเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมาย เมื่อตรวจเสร็จได้ส่งกลับมาให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง ถือว่าตัวกฎหมายมีความนิ่งและชัดเจนแล้ว และกฎหมายฉบับนี้จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ จากนี้จะเสนอให้สภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะนำ พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจมาใช้ได้ในปีงบประมาณ 2561

“รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกรัฐที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและงบลงทุนของประเทศ เพราะงบลงทุนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศมาจากรัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการสาธารณะสำคัญในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ทั้งน้ำ ไฟฟ้า ระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่สำคัญครั้งนี้จะเพิ่มระบบธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ โดยที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจต่างๆ ขาดการวางแผนงานร่วมกัน ต่างคนต่างทำขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ไม่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ขาดความเป็นเจ้าของและหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ขาดความโปร่งใสกำกับดูแลที่ดี ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ”

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจจะประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นคณะกรรมการระดับชาติ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะรัฐวิสาหกิจก็จะยังเป็นเรื่องที่สำคัญ มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ จะรับโอนกิจการรัฐวิสาหกิจ 11 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ขนส่ง จำกัด, บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ส่วนรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งที่ไม่ได้รวมคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ไม่ใช่กิจการเพื่อการพาณิชย์.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ หรือ พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ 9 ส.ค. 2560 00:19 9 ส.ค. 2560 00:19 ไทยรัฐ