วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโครงการใหม่เที่ยวลดภาษี ครม.ให้ลดหย่อนสูงสุด 5 หมื่นบูม "เมืองคนไม่นิยม"

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า เตรียมจัดทำโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายตัวไปยังเมืองรอง ระยะเวลาดำเนินการช่วงไตรมาส 4 ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 60 โดยได้วางแนวทางการใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งภาคเอกชนเห็นด้วยในการให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวประกอบด้วยที่พัก อาหาร ของที่ระลึกร้านค้าชุมชน และค่าบริการบริษัทนำเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษี ซึ่งจะมีการกำหนดโซนการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลัก เมืองรอง มาลดหย่อนได้ต่างกันเป็นลำดับขั้นบันได โดยโซนที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 51 จังหวัดที่คนนิยมเดินทางท่องเที่ยวน้อย จะให้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาท ซึ่งทาง ททท.จะได้นำไปหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงการคลังในลำดับถัดไป ส่วนโซนที่ 1 เมืองท่องเที่ยวหลัก 14 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท กลุ่มนี้มีฐานตลาดคนไทยสูงสุดอยู่แล้ว โซน 2 ได้แก่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด จำนวน 12 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท

นอกจากนี้ จะมีมาตรการทางด้านการตลาด แบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวร่วมกับสายการบิน กรมการขนส่ง และนครชัยแอร์ ให้ความสำคัญพิเศษกับพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง 2.ขอความร่วมมือให้กรมท่าอากาศยาน ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการนำอากาศยานลงจอด (Landing Fee) กับสายการบิน เพื่อเปิดเส้นทางบินเข้าเมืองท่องเที่ยวในโซน 2 และ 3 ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 3.เตรียมเสนอกรมการขนส่งทางบกในการนำมาตรการผ่อนผัน กฎระเบียบ ข้อกำหนด เพื่อนำรถข้ามแดนเพื่อเดินทางท่องเที่ยว ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เคยหารือ 4.เสนอแนวทางการลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนโครงการ และ 5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐและเอกชนช่วยกันลงไปจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่โซน 2 และ 3 มากขึ้น.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า เตรียมจัดทำโครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น” 9 ส.ค. 2560 00:16 9 ส.ค. 2560 00:16 ไทยรัฐ