วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โบรกถกตลาดหุ้นช่วยรายย่อย

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯเตรียมหารือกับตลาดหลักทรัพย์ ออกมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย กรณีที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานผิดพลาด จนหุ้นถูกแขวนป้ายเอสพี หรือห้ามการซื้อขายชั่วคราว เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายบริษัทถูกขึ้นเอสพี จนสร้างความเดือดร้อนแก่นักลงทุน เพราะขายหุ้นออกมาไม่ได้ไม่สามารถนำเงินออกมาหมุนเวียนได้ โดยแนวทางคืออยากเปิดช่องทางให้รายย่อยสามารถขายหุ้นออกมาเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนลงทุนในหุ้นตัวอื่นๆ หรือจะหาแนวทางเยียวยาอย่างไรได้บ้าง แต่ต้องพิจารณาผลกระทบที่จะตามมาด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องร่วมกันส่งสัญญาณเตือนนักลงทุน ในกรณีที่หุ้นตัวใดมีปัญหาและมีแนวโน้มที่จะถูกห้ามซื้อขาย เพื่อให้นักลงทุนได้ตัดสินใจขายหุ้นออกไปก่อนหรือจะลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆต่อ

ด้านนายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ตลาดเตรียมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อหาแนวทางคุ้มครองนักลงทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรณีที่ได้รับความเสียหายจากผู้บริหาร บจ.บริหารงานผิดพลาดหรือมีความขัดแย้งกันจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ ที่ผ่านมาแม้ทั้งสององค์กรจะทำงานร่วมกันมานาน แต่ครั้งนี้จะเพิ่มความเข้มงวดในการร่วมมือมากขึ้น ที่สำคัญ ก.ล.ต.มีอำนาจในการลงโทษหรือดำเนินคดีกับผู้บริหาร บจ.ได้ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจแค่สั่งให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเท่านั้น.

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯเตรียมหารือกับตลาดหลักทรัพย์ ออกมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย กรณีที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานผิดพลาด 9 ส.ค. 2560 00:09 9 ส.ค. 2560 00:09 ไทยรัฐ