วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯยโสธร แจง น้ำชีเขตมืองลดระดับเฝ้าระวังเขื่อนลำปาวปล่อยน้ำเพิ่ม

ผู้ว่าฯยโสธร แจง น้ำชีเขตอำเภอเมืองลดระดับ สั่งเฝ้าระวังเขื่อนลำปาวปล่อยน้ำเพิ่ม -เร่งเยียวยาเกษตรกร-ยุติรับบริจาคถุงยังชีพ

วันที่ 8 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกประกาศฉบับที่ 9 แจ้งสถานการณ์น้ำในจังหวัดยโสธร ว่า จังหวัดยโสธรขอรายงานสถานการณ์น้ำ ในจังหวัดยโสธร เพื่อทราบโดยทั่วกัน

1.สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี จากการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ ถึงขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำชีตามจุดต่างๆ มีแนวโน้มที่ลดลง ดังนี้

1.1ในเขตอำเภอทางตำบลดู่ทุ่ง ตำบลค้อเหนือ ตำบลเขื่องคำ และตำบลขุมเงิน น้ำลดระดับลงแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ตามปกติแล้ว

1.2ในเขตเทศบาลเมือง น้ำได้ลดระดับลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของตลิ่งแล้ว

1.3ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยังคงมีน้ำล้อมหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง และ บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย ซึ่งขณะนี้น้ำทรงตัวและเริ่มลดลง

1.4อำเภอมหาชนะชัย หลังจากที่ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับน้ำที่ลงไปจากอำเภอเมืองยโสธร ถึงขณะนี้ ระดับน้ำที่อำเภอมหาชนะชัย เริ่มทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง

1.5ระดับน้ำในอำเภอค้อวัง ได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับอำเภอมหาชนะชัย แต่ขณะนี้น้ำเริ่มทรงตัวแล้วเช่นกัน

2.เมื่อประเมินสรุปสถานการณ์แล้ว ถือว่าสถานการณ์น้ำในจังหวัดยโสธรเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะเกือบปกติในเขตอำเภอเมืองและเทศบาลเมือง แล้วและยังต้องเฝ้าระวังในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง

3.อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งจากกรมชลประทนจะเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาวขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยโสธร จึงยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและคันกั้นน้ำ อย่างต่อเนื่องต่อไป

4.เนื่องจากในขณะนี้คงเหลือ 2 หมู่บ้านในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ยังประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นปิดทางเข้าออกหมู่บ้านและทางจังหวัดได้รับการสนับสนุนสิ่งของ ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย เป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการให้การจะดูแลในระหว่างประสบภัย แล้ว จึงขอแจ้งงดการรับการบริจาคสิ่งของ ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ไว้ชั่วคราว หากมีกรณีที่จำเป็นต้องการสิ่งของ ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม เพิ่มเติม จะได้แจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

5.สำหรับพื้นที่ที่น้ำได้ลดระดับกลับสู่สภาวะปกติแล้ว จังหวัดจะได้ดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรและผู้ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส เทศบาลเมือง อบจ สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเอกชนในจังหวัดยโสธร ตลอดจน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ นอกจังหวัดยโสธร ที่ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งของ ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม เพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่ประสบภัยเป็นอย่างดียิ่ง

ผู้ว่าฯยโสธร แจง น้ำชีเขตอำเภอเมืองลดระดับ สั่งเฝ้าระวังเขื่อนลำปาวปล่อยน้ำเพิ่ม -เร่งเยียวยาเกษตรกร-ยุติรับบริจาคถุงยังชีพ