วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

34 สนช.เตรียมยื่นศาล รธน.ตีความ ก.ม.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

34 สนช.เข้าชื่อยื่นศาล รธน. ตาม ม.148 ตีความร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขัด รธน.หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ตนและสมาชิก สนช.รวม 34 คน ได้เข้าชื่อหนังสือต่อประธาน สนช. เพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ 60 ให้วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากมาตรา 56 บทเฉพาะกาลของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่ประชุมใหญ่ สนช.ได้แก้ไขในวาระ 2 และ 3 ให้ประธานและผู้ตรวจการแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ อยู่จนครบวาระตาม พ.ร.บ.เดิม เราเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล มาตรา 273 ให้การดำรงตำแหน่งต่อไปเป็นไปตามร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น ไม่น่าจะหมายถึงอยู่จนครบวาระตาม พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ รวมทั้งไม่ได้ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งไว้ จึงคิดว่าอาจขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ตามร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนส่งให้นายกฯ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องโต้แย้งเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาทบทวนได้ แต่ทาง กรธ.ไม่ได้มีท่าทีคัดค้านแต่อย่างใด ฉะนั้นสมาชิก 34 คน จึงใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ แต่คาดเดาไม่ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร.

34 สนช.เข้าชื่อยื่นศาล รธน. ตาม ม.148 ตีความร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขัด รธน.หรือไม่ 8 ส.ค. 2560 18:08 8 ส.ค. 2560 20:31 ไทยรัฐ