วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติเงินเยียวยาช่วยเกษตรกรน้ำท่วม ครัวเรือนละ 3 พันบาท

ครม.อนุมัติงบกลาง 2560 เงินจ่ายสำรองกรณีฉุกเฉินวงเงิน 1,685 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรเหยื่อน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง รวม 36 จังหวัด ครัวเรือนละ 3,000 บาท...

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางได้รับผลกระทบจากพายุ 2 ลูกนี้ จำนวน 36 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ประมาณ 4.44 ล้านไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 27,456 ไร่ กระชัง 416 ตารางเมตร (ตร.ม.) สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,179,592 ตัว และแปลงหญ้าอีก 417 ไร่

นายณัฐพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเงินไปชำระหนี้ และสามารถใช้ประทังชีวิตเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในความเสียหายบางส่วน และเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา และต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ก่อนที่จะเกิดภัยอุทกภัยเท่านั้น สำหรับเกษตรการรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน จะได้รับช่วยเหลือเพียงด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะขอรับความช่วยเหลือในด้านใด โดยจะมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านชุมชน รับรองเกษตรกรว่ามีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันนี้ (8 ส.ค.) เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติงบกลาง 2560 เงินจ่ายสำรองกรณีฉุกเฉินวงเงิน 1,685 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรเหยื่อน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง รวม 36 จังหวัด ครัวเรือนละ 3,000 บาท... 8 ส.ค. 2560 17:48 ไทยรัฐ