วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บุญชู ทัศนประพันธ์' ขึ้นนั่งเก้าอี้ อธิบดีศาลอาญาคนใหม่ มีผล 1ต.ค.นี้

ก.ต. เห็นชอบ “บุญชู ทัศนประพันธ์” ขึ้นอธิบดีศาลอาญาคนใหม่ ”อนุวัตร มุทิกากร” นั่งอธิบดีศาลปราบโกงคนที่ 2 ส่วน “อธิคม“ เลขาธิการศาลยุติธรรมกลับไปนั่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ด้าน “สืบพงษ์” โฆษกศาลขึ้นนั่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่มี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต. ได้ประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2560 ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม โดยที่ประชุม ก.ต. 15 คน ร่วมพิจารณา และมีมติเห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ชั้น 4 ระดับ ผู้พิพากษาศาลฎีกา, อธิบดีศาล, รองประธานศาลอุทธรณ์, หัวหน้าอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รวม 152 ตำแหน่ง ซึ่งมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้

- นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งพ้นจากวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ให้กลับไปดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

- นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา ก็ให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 2 (ภาคตะวันออก)

- นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง โฆษกคณะกรรมมาธิการพิจารณา พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ และยังเคยเป็นผู้แทนประธานศาลฎีกา ในการยื่นข้อห่วงใย และคัดค้าน พ.ร.บ.ชะลอฟ้องต่อ สนช. ไปดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ฯ ในศาลอุทธรณ์

- นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

- นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

- นายสมพงษ์ เหมวิมล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

- นายปรัชญา โกไศยกานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

- นายกิจชัย จิตธารารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

ขณะที่ ตำแหน่งอธิบดีศาลชั้นต้นนั้น ก.ต.เห็นชอบ นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี สับเปลี่ยนดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลชั้นต้น, อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 4 ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลางคนที่ 2 ต่อจาก นายอำนาจ พวงชมพู เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ คนแรกตั้งแต่เปิดศาลในช่วงเดือนตุลาคม 2559

นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ สับเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, นายชลิศร์ สวัสดิทัต ผู้พิพากษาศาลศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี, นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง, นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี, นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง, นายสุทิน นาคพงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และนางสุวิชา นาควัชระ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

ทั้งนี้ การโยกย้ายแต่งตั้ง และสับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป

ก.ต. เห็นชอบ “บุญชู ทัศนประพันธ์” ขึ้นอธิบดีศาลอาญาคนใหม่ ”อนุวัตร มุทิกากร” นั่งอธิบดีศาลปราบโกงคนที่ 2 ส่วน “อธิคม“ เลขาธิการศาลยุติธรรมกลับไปนั่ง พ.ฎีกา ด้าน “สืบพงษ์” โฆษกศาลขึ้นนั่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 8 ส.ค. 2560 16:50 8 ส.ค. 2560 17:31 ไทยรัฐ