วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงนำความห่วงใยจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ณ ขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และสกลนคร เข้าเฝ้ารับถุงยังชีพพระราชทาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ มีพระดำรัสแก่ผู้เฝ้ารับถุงยังชีพพระราชทาน ใจความตอนหนึ่งว่า “...ช่วยกรุณาบอกชาวบ้านด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงทิ้งประชาชนเลย ทรงเอาใจใส่เป็นอย่างมาก และข้าพเจ้าทำถวาย แต่คราวนี้ไม่ได้ลงพื้นที่ เพราะข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ป่วย หมอห้ามออกจากบ้านรบกวน ท่านผู้ว่าฯมารับถุงยังชีพ ณ ที่นี่ และขอให้ทุกคนมีกำลังใจทำงาน อันนี้เพื่อประชาชน ประ-ชาชนหมายถึงช่วยประเทศไทย เพราะประชาชนทุกคนเป็นคนไทย...” และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างทั่วถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิง ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตำบลศรี-วิชัย อำเภอวานรนิวาส และโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้น โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่พระราชทานความเมตตาและความช่วยเหลือต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเป็นล้นพ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย สามารถผ่านพ้นวิกฤติจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้
อีกด้วย.

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ณ ขณะนี้