วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 'เลิศวิโรจน์' ขึ้นปลัด กษ.-'สุทธิพงษ์' นั่งอธิบดีฯ ท้องถิ่น

ครม.เคาะตั้ง "เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ" นั่งปลัดเกษตรฯ ไฟเขียว "สุทธิพงษ์" ขึ้นอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ, น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีการค้าภายใน, นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธร เป็นรองปลัดกระทรวง, นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผวจ.นครพนม, นายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา, นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60

ครม.เคาะตั้ง "เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ" นั่งปลัดเกษตรฯ ไฟเขียว "สุทธิพงษ์" ขึ้นอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8 ส.ค. 2560 14:44 8 ส.ค. 2560 16:46 ไทยรัฐ