วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯให้ คณะโขนศิลปาชีพ ร่วมถวายความจงรักภักดี แสดงกลางแจ้ง งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และคณะทำงาน อ.ประเมษฐ์ บุณยะชัย,ดร.อนุชา ทีรคานนท์, อ.สุดสาคร ชายเสม และ อ.วีระธรรม ตระกูลเงินไทย.

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้ คณะโขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีโอกาสได้ร่วมแสดงความ จงรักภักดี จัดแสดงโขนหน้าเวทีกลางแจ้ง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ด้านทิศเหนือ โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้กล่าวถึงการแสดงโขน ศิลปาชีพ ในโอกาสสำคัญครั้งนี้ว่า เนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้โขนพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มาร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบนเวทีมหรสพ ในงานถวายพระ เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทุกคนต่างถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจ ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้าน อ.ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้ออกแบบและจัดทำบท กล่าวว่า การแสดงครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านๆ มา ที่จัดแสดงภายในอาคาร แต่ครั้งนี้เป็นการแสดงกลางแจ้ง จึงจัดให้มีการแสดงรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า โขนกึ่งฉาก คือมีฉากประกอบการแสดง และฉากมัลติวิชั่นที่วิจิตรงดงาม ใช้แทนฉากใหญ่ๆ ที่ไม่สามารถยกเอามาใช้ในภาคสนามได้ จะใช้วิธีฉายภาพขึ้นจอ แต่จะมีอุปกรณ์ประกอบให้เป็นแบบสามมิติ เชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังแน่นอน เพราะยังคงความงดงามทั้งรูปแบบ การร่ายรำ การเปลี่ยนฉากให้สมกับเป็นโขนพระราชทาน

การแสดงมี 3 ตอน ในเวลา 2 ชั่วโมง ได้แก่ ตอนรามาวตาร, ตอนสีดาหาย และ ตอนขับพิเภก โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกาย เพลงดนตรี เพลงขับร้อง แต่ยังคงรักษาจารีตประเพณีโบราณอย่างครบถ้วน พร้อมได้นำทั้งดนตรีและเพลงขับร้องโบราณมาใช้ ซึ่งบางเพลงยังไม่เคยมีการแสดงที่ไหนมาก่อน เช่น การแสดงหน้าพาทย์ เป็นเพลงที่ใช้ประกอบกริยาการแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยเราได้หลักฐานจากลายมือของพระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณ-ภารต) เจ้ากรมโขนหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้บันทึกไว้ และเพลง “วา” ของคุณหญิงไพทูรย์ กิตติวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สำหรับช่วงเวลาของการแสดงนั้นยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน แต่จะแสดงช่วงต้นของการแสดงโขนทั้งหมดของราชการ การได้มีโอกาสร่วมแสดงในครั้งนี้ พวกเราทุกคนมีความยินดีที่ได้มาร่วมสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิต พอรู้ว่ามีการแสดง ทุกคนต่างขอโอกาสเข้ามาร่วมทำงานด้วย จึงมีนักแสดงทั้งหมดในครั้งนี้ถึง 300 คน มากกว่าโขนพระราชทานที่จัดแสดงปกติ ซึ่งใช้ผู้แสดงราว 200 คนเท่านั้น

นอกจากนี้ เปรมใจ เพ็งสุข ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หนึ่งในทีมนักแสดงโขนพระราชทาน กล่าวว่า การแสดงครั้งนี้ ได้รับบทเป็นพระอุมา ในภาคสวรรค์ ซึ่งตนมีโอกาสแสดงโขนในงานถวายพระเพลิงพระศพเจ้านายมาหลายพระองค์ ตั้งแต่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นการแสดงโขนถวายเป็นครั้งที่ 4 การได้มีโอกาสเช่นนี้ รู้สึกปลาบปลื้มและเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ ในการแสดงโดยทั่วๆ ไป คือ เราแสดงให้ประชาชนได้ชมในมหรสพรื่นเริง มุ่งให้คนดูรับรู้การแสดงและความงามของศิลปะแขนงนี้อย่างเต็มที่ แต่ความรู้สึกในการแสดงครั้งนี้ เรามุ่งไปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จิตใจเราน้อมนำถึงพระองค์ท่าน เราแสดงกันด้วยความจงรักภักดีที่จะแสดงออกให้พระองค์ท่านได้เห็น.

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้ คณะโขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 8 ส.ค. 2560 14:29 8 ส.ค. 2560 14:32 ไทยรัฐ