วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กติกาสุดซอย

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเคาะ วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ใกล้จะสะเด็ดน้ำจาก 39 ประเด็น เรียบร้อยไปแล้ว 29 ประเด็น ปรากฏว่า ถูกบรรดา นักการเมืองมืออาชีพ คัดค้านกันเสียงหลง เช่น เรื่องหมายเลขผู้สมัคร เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่เปลี่ยนจาก เขตเดียวเบอร์เดียว กันทั้งประเทศ เป็นให้ผู้สมัครแต่ละเขตมีการจับสลากเบอร์ของตัวเองตามลำดับของการสมัคร แม้แต่ผู้สมัครพรรคเดียวกันแต่อยู่ต่างเขตกัน ก็จะมีเบอร์ไม่เหมือนกัน เหตุผลก็เพราะผู้สมัครแต่ละคนจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยบารมีใครให้เมื่อยตุ้ม ไม่ต้องอาศัยชื่อเสียงของพรรค ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ส่วนแต่ละพรรคจะส่งผู้ที่สมควรจะได้รับการ เสนอชื่อเป็นนายกฯ ได้พรรคละไม่เกิน 3 คน และวิธีการประกาศรายชื่อว่าที่นายกฯให้ประชาชนได้รับทราบนั้น มอบให้ กกต.ไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

การกำหนดเขตเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องหารือกับพรรคการเมืองในการแบ่งเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วย ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ 1 พันคนต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง จากเดิม 800 คนต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง

เรื่องการนับผลคะแนน ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง เพราะจะทำให้ทราบผลได้เร็วขึ้น บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมีการติดไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง แต่ไม่ระบุหมายเลขบัตรประชาชน

นอกจากนี้ ผู้สมัคร ส.ส.จะต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร ส.ส.ที่สำคัญ เช่น แสดงหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ค่าธรรมเนียมสมัคร ส.ส.เป็นเงิน 1 หมื่นบาท หลังจากผลคะแนนออกมาแล้ว ถ้าผู้สมัครได้เสียงเกินร้อยละ 5 ของผู้มาลงคะแนนในเขตนั้นก็จะได้เงินคืน 5 พันบาท

ยังมีประเด็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ให้ กกต.จังหวัดส่งกิจกรรมการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองเข้ามาที่ กกต.กลางเพื่อวินิจฉัยว่านำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และ กกต.สามารถจะส่งรายงานการเงินของแต่ละพรรคการเมืองให้ ปปง.เข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินหากสงสัยว่าจะมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้น

การหาเสียงทางออนไลน์ ให้ กกต.คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย ภายใต้เงื่อนไข 3 วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งห้ามไม่ให้หาเสียงทางออนไลน์เพิ่มเติมแต่ไม่จำเป็นต้องลบในส่วนที่ใช้โฆษณาหาเสียงเอาไว้แล้ว

กรณี การทำโพล ของสำนักโพลต่างๆ คณะกรรมการไม่ได้ห้าม ในส่วนนี้มอบหมายให้ กกต.ไปทำรายละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้โพลในการชี้นำ

วิธีการลงคะแนนสามารถลงคะแนนโดย บัตรเลือกตั้งหรือเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องสร้างหลักประกันว่าจะป้องกันการทุจริตได้ดีกว่าการใช้บัตรเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายต้องถูกกว่าเดิม และประกันความลับของผู้มาลงคะแนน ขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 08.00-15.00 น.เป็น 08.00-16.00 น.

บทลงโทษผู้ที่นอนหลับทับสิทธิ์จะถูกตัดสิทธ์ิในการเลือกตั้ง 2 ปีไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้ ไม่ว่าจะระดับประเทศหรือท้องถิ่น ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วไม่ไปใช้สิทธิให้พ้นจากตำแหน่งทันที

เป็นกฎเหล็กที่นักการเมืองห้ามพลาดเด็ดขาด.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

8 ส.ค. 2560 13:57 8 ส.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ