วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักโบราณคดีค้นพบรูปปั้น เทวรูปขนาดใหญ่ที่นครวัด

เมืองอังกอร์ หรือเมืองพระนครแห่งอาณาจักรเขมร ที่มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงราวๆศตวรรษที่ 9–15 ปัจจุบันคือเมืองเสียมเรียบ ซึ่งมีโบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมาย โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมอย่างนครวัด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก หลังจากสงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชายุติลงเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว

ล่าสุด นักโบราณคดีได้เผยถึงการขุดค้นพบรูปปั้นแกะสลักอัปสราขนาดใหญ่ในพื้นที่ของอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตนครวัด ด้านองค์กรดูแลอัปสรา (APSARA Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลกัมพูชาจัดตั้งเพื่อประสานงานกับทีมงานนานาชาติ เพื่อการดูแลในเขตเมืองพระนครและกลุ่มโบราณสถานใกล้เคียงในเมืองเสียมเรียบให้รายละเอียดว่ารูปปั้นเทวรูปถูกขุดพบลงไปใต้ผืนดินราว 40 เซนติเมตร ลำตัวมีความสูง 1.9 เมตร ความกว้าง 58 ซม. โดยเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณศตวรรษที่ 12-13 และน่าจะเป็นรูปปั้นที่อยู่เฝ้าประตูทางเข้าอโรคยาศาลเมื่อครั้งโบราณ

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า นี่คือการค้นพบรูปปั้นแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา.

เมืองอังกอร์ หรือเมืองพระนครแห่งอาณาจักรเขมร ที่มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงราวๆศตวรรษที่ 9–15 ปัจจุบันคือเมืองเสียมเรียบ ซึ่งมีโบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมาย 8 ส.ค. 2560 13:47 ไทยรัฐ