วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยิ่งใหญ่! กองทัพ จัดกิจกรรม "วันแม่" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

กองทัพบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาฯ อาทิ บริจาคเลือด ไถ่ชีวิตโคกระบือ อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 430 รูป และนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทางกองทัพบกได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศจะจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ตั้งหน่วยทหารพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 และจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่อง ได้แก่ การบริจาคโลหิต และให้บริการทางการแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก 10 แห่ง การไถ่ชีวิตโคกระบือ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 430 รูป ระหว่าง 4-24 สิงหาคม 2560 และการนำกำลังพลไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศด้วย

สำหรับในส่วนกลาง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จะมีพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 86 รูป ณ กองบัญชาการกองทัพบก กทม. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง กำลังพลและชุมชนรอบกองบัญชาการกองทัพบก เข้าร่วมในพิธี รวมทั้งในวันที่ 9-18 สิงหาคม 2560 กองทัพบกจะจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ณ กองบัญชาการกองทัพบกด้วย

นอกจากนี้ ตลอดเดือนสิงหาคม 2560 สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงที่สื่อความหมายถึงความรักที่มีต่อแม่ของแผ่นดิน นำมาเปิดออกอากาศทางสถานีวิทยุ หลังการถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง ในเวลา 06.00 น. , 12.00 น., 17.00 น., 20.00 น. และ 22.00 น. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองทัพบก จึงขอเชิญชวนรับฟังบทเพลงทางสถานีวิทยุตามช่วงเวลาดังกล่าว ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อ “แม่ของแผ่นดิน” อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน

กองทัพบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาฯ อาทิ บริจาคเลือด ไถ่ชีวิตโคกระบือ อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 430 รูป และนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 8 ส.ค. 2560 13:20 ไทยรัฐ