วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งเอาจริง! ดีเดย์ 1 ต.ค. จับป้ายแดง จี้จดทะเบียนรถภายใน 60 วัน

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการเข้มงวดการใช้รถป้ายแดง เพื่อป้องกันการใช้รถผิดกฎหมาย รถเก่า ให้ใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 60 วัน ส่วนรถใหม่ ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถเท่านั้น ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ส.ค.60 ที่ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รักษาราชการแทนที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลงข่าวการเข้มงวดตรวจสอบการใช้รถป้ายแดง ป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมายและเป็นช่องทางการก่อปัญหาอาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและยากต่อการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน

รวมทั้งป้องกันปัญหาการใช้ป้ายแดงปลอม ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี และปรับสูงสุด 10,000 บาท อีกทั้งการใช้ป้ายแดงยังยากต่อการติดตามกรณีรถสูญหาย อีกทั้งยังส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถประจำปี ทั้งนี้ เนื่องจากป้ายแดงตามกฎหมายแล้วถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เป็นเพียงเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมเท่านั้น ดังนั้นประชาชนผู้ซื้อรถที่นำรถป้ายแดงออกมาใช้งาน จึงเท่ากับว่าเป็นการใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ เบื้องต้นกรมการขนส่งทางบก จะเน้นมาตรการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้รถป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ตรวจการขนส่งทางบกของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้มงวด กวดขัน การใช้รถป้ายแดงให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยต้องใช้ควบคู่กับเล่มสมุดป้ายแดงที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ทั้งนี้ในสมุดคู่มือต้องระบุช่วงวันรับรถเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดง

นอกจากนี้ เบื้องต้นกำหนดให้ผู้ซื้อรถต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ และเพื่อให้ประชาชนและผู้จำหน่ายรถรับรู้ข้อมูลก่อน จะเริ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ให้ใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันรับรถ ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60 และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป ผู้ซื้อรถต้องมาจดทะเบียนให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถเท่านั้น ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคตรวจพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทุกกรณี และเพิ่มบทลงโทษสูงขึ้นกรณีพบผิดซ้ำ

อย่างไรก็ตาม ได้ประสานผู้จำหน่ายรถ เพื่อให้ร่วมดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ซื้อรถเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว โดยบริษัทผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่รับรถในสมุดคู่มือการใช้ป้ายแดง เพื่อให้เจ้าของรถแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันทีเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ พร้อมทั้งต้องจัดทำรายงานข้อมูลการรับรถส่งกรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุกเดือน ยืนยันว่า การจดทะเบียนรถใหม่ใช้ระยะเวลาเพียงวันเดียว ผู้ยื่นขอจดจะได้รับสมุดคู่มือรถแผ่นป้ายทะเบียนรถและป้ายวงกลม จึงขอให้ประชาชนจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้รถที่ปลอดภัยอย่างมั่นใจ จนกว่ากฎหมายการยกเลิกป้ายแดงจะมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ กฎหมายใหม่ฉบับรวม พ.ร.บ. ดังกล่าวจะไม่มีการกำหนดให้ใช้เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) อีกต่อไป โดยจะกำหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนใช้งานบนท้องถนน.

ขนส่งทางบก ร่วม สตช. กำหนดมาตรการเข้มงวดการใช้รถป้ายแดง เพื่อป้องกันการใช้รถผิดกฎหมาย รถเก่า ให้ใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 60 วัน ส่วนรถใหม่ ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถเท่านั้น ... 8 ส.ค. 2560 12:30 8 ส.ค. 2560 13:08 ไทยรัฐ