บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โขนพระราชทาน 300ชีวิตยิ่งใหญ่ ใช้ฉาก ‘สามมิติ’ ร่วมส่งเสด็จร.9 งานพระบรมศพ (คลิป)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์นำโขนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ แสดงงานออกพระเมรุมาศ โดยคณะนักแสดง ผู้จัดทำองค์ประกอบโขนกว่า 300 ชีวิต เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจส่งเสด็จในหลวง ร.9 เป็นครั้งสุดท้าย ด้านผู้ออกแบบโขน เผยความสุดวิจิตรงดงาม ใช้ฉากมัลติวิชั่นแสดงภาพ 3 มิติ ประกอบฉากโขนพร้อมดนตรีและเพลงขับร้องที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน แต่ยังคงรักษาจารีตประเพณีโบราณอย่างครบถ้วน ด้านการตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศ เริ่มนำต้นตะโกดัดขนาดใหญ่มาลงพื้นที่แล้ว จากนั้นทยอยลงไม้มงคลให้เสร็จในต้นเดือน ต.ค.นี้

ที่โรงเรียนศิลปะธนบุรี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เปิดแถลงข่าวความคืบหน้าการแสดงโขนพระราชทาน ในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้นำโขนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกับนักเรียนจากศูนย์ศิลปาชีพ ในพระองค์ ซึ่งทุกคนมีความภาคภูมิใจที่จะได้แสดงถวาย แสดงออกถึงความรักสุดหัวใจผ่านการแสดงโขนพระราชทาน เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

ด้านนายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้ออกแบบและจัดทำบทโขนพระราชทาน กล่าวถึงความแตกต่างของการแสดงโขนพระราชทานในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาเป็นการจัดแสดงภายในอาคาร แต่ครั้งนี้เป็นการแสดงกลางแจ้ง เป็นโขนกึ่งฉากคือ มีฉากประกอบการแสดงและนำฉากมัลติวิชั่นที่วิจิตรงดงามมาใช้ประกอบ โดยเฉพาะฉากใหญ่ๆ ที่ไม่สามารถยกเอามาใช้บนภาคสนามได้ จะใช้วิธีฉายภาพขึ้นจอ แต่ละฉากจะมีอุปกรณ์ประกอบเป็นแบบสามมิติที่วิจิตรงดงาม เชื่อว่าจะไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังแน่นอน

นายประเมษฐ์กล่าวอีกว่า การแสดงมีทั้งหมด 3 ตอน ใช้นักแสดงกว่า 300 คน ใช้เวลาแสดง 2 ชั่วโมง เริ่มต้นด้วย ตอนรามาวตาร ต่อด้วยตอนสีดาหาย และพระรามได้พล และสุดท้ายเป็นตอนขับพิเภก ซึ่งเป็นตอนที่แสดงถึงคุณธรรมและความซื่อสัตย์ สอดแทรกคุณธรรมแห่งความจงรักภักดีของตัวละคร สื่อถึงความจงรักภักดีของผู้ปฏิบัติงานจัดแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้ต่อในหลวง ร.9 ขณะเดียวกัน มีการปรับรูปแบบการแต่งกาย เพลงดนตรี เพลงขับร้องใหม่ แต่ยังคงรักษาจารีตประเพณีโบราณอย่างครบถ้วน ซึ่งบางเพลงยังไม่เคยมีการแสดงที่ไหนมาก่อน เช่น การแสดงหน้าพาทย์ในระดับสูงสุดที่ใช้กับตัวละครสูงศักดิ์ ได้หลักฐานจากลายมือของพระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) เจ้ากรมโขนหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6 บันทึกไว้ รวมถึงนำเพลง “วา” ของคุณหญิงไพทูรย์ กิตติวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2529 มาจัดแสดงครั้งนี้ด้วย สำหรับเวลาของการแสดงจะเป็นช่วงต้น ก่อนเวทีมหรสพกลางแจ้งทั้ง 3 เวทีจะเริ่ม

ด้านนายวีระธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้จัดทำเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโขน กล่าวถึงเครื่องแต่งกายโขน ว่า ชุดสำคัญสร้างใหม่ทั้งหมด และที่พิเศษมีการสร้างชุดมหาเทพ พระอิศวร พระนารายณ์ 2 ชุด ซึ่งไม่เคยสร้างขึ้นมาก่อน รวมถึงผ้าห่มนาง 24 ผืน เช่นเดียวกับชุดเสนายักษ์ เสนาลิง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก การทอผ้ายกทองเป็นผ้านุ่งที่วิจิตรงดงาม ใช้ช่างฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง และศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค อีกทั้งได้กลุ่มศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง ร่วมทอผ้ายกทองงดงามเท่าผ้ายกของราชสำนัก อีกส่วนคืองานปักเครื่องโขน มีช่างฝีมือของศิลปาชีพจำนวน 76 คนจากทั่วประเทศเข้ามาดำเนินการ โดยเครื่อง–แต่งกายและเครื่องประดับที่จัดสร้างขึ้นใหม่ สืบทอด จากเครื่องภูษาพัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ อันเป็นเครื่องประดับลงยาที่เคยมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

อีกด้านหนึ่งที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ทีมช่างจากกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ เริ่มติดตั้ง “ราง” รับถาดรองพระบรมโกศ บนราชรถปืนใหญ่ หมายเลข 21866 ที่ใช้ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 3 อัญเชิญพระบรมโกศ เวียนอุตราวัฎ (เวียนซ้าย) รอบพระ เมรุมาศ โดยรางที่ติดตั้งทำขึ้นจากเหล็กเนื้อเหนียวขนาด 3 นิ้ว สูง 1 นิ้ว 1 หุน มีระยะความห่างของราง 49.5 ซม. ขณะเดียวกัน การออกแบบถาดรองพระบรมโกศใหม่ที่สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการอยู่นั้น กรมสรรพาวุธทหารบกยังได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พิเศษขึ้นมาชุดหนึ่ง ที่จะติดตั้งในถาดรองพระบรมโกศ ที่จะทำให้ถาดรองพระบรมโกศ ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ทั้งบนพระยานมาศสามลำคาน พระมหาพิชัยราชรถ และราชรถปืนใหญ่

สำหรับในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 7 ส.ค. พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศ เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการตรวจตราอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ ขณะที่ในพื้นที่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่นำต้นตะโกดัด สูงประมาณ 6 เมตร รอบลำต้นกว้าง 50 เซนติเมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 22 ต้น ใส่รถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่พระเมรุมาศ นำมาตกแต่งที่ศาลาลูกขุน 1 และ 2 และรอบพระเมรุมาศ โดยพนักงานของสวนนงนุชนำรถแบ็กโฮมาขุดปรับแต่งหน้าดิน ก่อนนำต้นตะโกดัดลงปลูก ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ นายกัมพลกล่าวว่า ต้นตะโกที่นำมาใช้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หลังจากนี้จะทยอยนำมาอีกประมาณ 10 กว่าต้น และจะนำไม้มงคลขนาดกลางและขนาดเล็กเข้ามาประดับพระเมรุมาศให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน ต.ค.นี้