วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานเพลิงศพ 'รสสุคนธ์ ภูริเดช'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช มารดา พล.อ.จักรภพ ภูริเดช หัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ฯ และ พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รองผบก.ป.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช มารดา พล.อ.จักรภพ ภูริเดช หัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ฯ รักษาราชการผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และ พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รองผบก.ป.ในการนี้ ทรงจุดฝักแคพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งนับเป็นการจุดฝักแคครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน และนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี

นางรสสุคนธ์ ภูริเดช เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2485 เป็นธิดาของ นายบุญเต็ม กับ นางกิมยี เลิศไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2509 และได้อบรมเพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรการตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ประจำปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า โดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างปี 2549-2552, เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณรางวัลครอบครัวไทยมีสุข สภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2553 และรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2541 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ พลเรือเอก สมภพ ภูริเดช มีบุตรธิดา 4 คน สองในนั้น คือ พลเอก จักรภพ ภูริเดช หัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ และรักษาราชการผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และ พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบก. ป.

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นางรสสุคนธ์ ภูริเดช อายุ 75 ปี เสียชีวิตลง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ด้วยโรคชรา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช มารดา พล.อ.จักรภพ ภูริเดช หัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ฯ และ พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รองผบก.ป. 8 ส.ค. 2560 00:36 9 ส.ค. 2560 07:47 ไทยรัฐ