วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดเงียบ POLAR ล้มละลาย

ตลาดหุ้น-ก.ล.ต.จ่อเอาผิดผู้บริหารหมกเม็ด

ช็อก! POLAR ปิดข้อมูลบริษัทถูกศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก.ล.ต.เต้น จ่อเอาผิดผู้บริหาร ชี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยซ้ำแล้วซ้ำอีก ด้านตลาดหุ้นสั่งแจงข้อเท็จจริงด่วน ชี้กระทบ ผู้ถือหุ้นเสียหาย

นายประกิด บุณยัษฐิติ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า วันที่ 3 ส.ค.60 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด POLAR ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเรื่องสำคัญ กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในวงกว้าง และเป็นสิ่งที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนควร ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนให้ทราบโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี การที่ผู้บริหาร POLAR มิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ แม้จนกระทั่งวันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่ากรรมการและผู้บริหาร POLAR มีเจตนาที่จะไม่ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ก.ล.ต.พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินในระยะที่ผ่านมาของ POLAR เนื่องจากงบการเงินไม่เคยแสดงยอดหนี้ที่สูงถึงขนาดที่จะทำให้บริษัทเข้าข่ายถูกฟื้นฟูกิจการและถูกฟ้องล้มละลายมาก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่ากรรมการหรือผู้บริหาร POLAR มีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ก.ล.ต.จะดำเนินการทางแพ่งและอาญาภายใต้ขอบเขตอำนาจที่สมควร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด

ขณะเดียวกัน ช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต.พบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของกรรมการและการดำเนินการของ POLAR หลายประเด็น อาทิ การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ซึ่ง ก.ล.ต.มีคำสั่งระงับการเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว ส่วนกรณีที่ POLAR ไม่ส่งงบการเงินประจำปี 59 ตามกำหนดเวลา ก.ล.ต.อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย ขณะที่ประเด็นไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมเอง และความครบถ้วนขององค์ประชุม จะต้องพิจารณาตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้กำกับดูแล และ ก.ล.ต.ได้ประสานงานกับกรมเป็นระยะ หากได้ข้อสรุปว่ากระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก.ล.ต.ก็จะดำเนินต่อไป

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า คาดภายใน 2-3 วันนี้ POLAR จะชี้แจงข้อมูลกรณีบริษัทถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยที่ผ่านมาทาง POLAR ไม่เคยแจ้งว่าบริษัทถูกยื่นฟ้องล้มละลายจากเจ้าหนี้ แจ้งแต่เพียงว่าบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายและต่อมาภายในเวลาแค่ 2 เดือน บริษัทแจ้งขอถอนคำร้องดังกล่าว โดยเรื่องที่ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญมาก จึงขอให้บริษัทลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยได้สั่งให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ อาทิ บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วหรือไม่ ทราบว่าถูกฟ้องล้มละลายตั้งแต่เมื่อใด พร้อมระบุชื่อผู้ฟ้อง มูลหนี้ และที่มาของมูลหนี้ แนวทางดำเนินการของบริษัทภายหลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เหตุใดจึงละเลยไม่เปิดเผยข้อมูลการถูกฟ้องล้มละลายทั้งที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลทันที ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 9 ส.ค.นี้.

ช็อก! POLAR ปิดข้อมูลบริษัทถูกศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก.ล.ต.เต้น จ่อเอาผิดผู้บริหาร ชี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยซ้ำแล้วซ้ำอีก ด้านตลาดหุ้นสั่งแจงข้อเท็จจริงด่วน ชี้กระทบ ผู้ถือหุ้นเสียหาย 8 ส.ค. 2560 00:28 8 ส.ค. 2560 00:28 ไทยรัฐ