วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลประเมิน WHO-รถตู้อันตรายกว่ารถบัส 2 เท่า

วันที่ 7 ส.ค. นายชัยวัฒน์ คองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาและรับฟังความเห็นโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 3 ว่า ในปี 2559 WHO และ World Bank ประเมินค่าความสูญเสียทางถนนประเทศไทย มูลค่า 500,000 ล้านบาท/ปี คิดเป็น 3% ของ GDP มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก ประมาณ 36.2 ต่อประชากรแสนคน ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 รถจักรยานยนต์ 59% การเสียชีวิตบนท้องถนน เกิดกับรถจักรยานยนต์มากสุด 70% รองลงมา รถยนต์ส่วนบุคคล 13% คนเดินเท้า 8% ทั้งนี้รถตู้มีความเสี่ยงสูงกว่ารถบัส 1 ชั้นถึง 2 เท่า สนข.จึงได้ศึกษาทำแผนแม่บทลดอุบัติเหตุเชิงระบบโดยวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทั้งหมด ประกอบด้วยแผนแม่บท 10 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2570 แผนปฏิบัติการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563มีเป้าหมายให้อัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2563 โดยตั้งเป้าจะเริ่มนำมาใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่2561.

วันที่ 7 ส.ค. นายชัยวัฒน์ คองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาและรับฟังความเห็นโครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 3 8 ส.ค. 2560 00:20 8 ส.ค. 2560 00:20 ไทยรัฐ