วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงปฏิรูปรถเมล์ 269 เส้นทาง ทดลองใช้ก่อนไม่เวิร์กแก้ไขได้

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น 269 เส้นทาง และเปลี่ยนชื่อใหม่โดยมีอักษรภาษาอังกฤษด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ที่ต้องการปฏิรูปประสิทธิภาพการให้บริการรถเมล์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งจะแบ่งโซนการวิ่งให้บริการเป็น 4 โซน เพื่อให้ผู้ใช้บริการแยกแยะการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่แบ่งเป็น 8 โซน โดยจะทดลองเปิดให้บริการ 8 เส้นทางก่อน เพื่อรอดูผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และการโดยสารสาธารณะระบบอื่น จากนั้นจะประเมินผลดีผลเสีย หากตอบรับดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะเสนอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ยกเลิกสัญญารถร่วม 111 สัญญา เพื่อให้เปิดประมูลใหม่ และจัดระบบการแข่งขันการให้บริการที่เป็นธรรม แต่หากมีผลกระทบ อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม

“นอกจากนี้ บอร์ดยังให้แนวทางกับ ขบ. ผู้กำกับสัมปทานเส้นทาง รถเมล์ด้วยว่า หากรถไฟฟ้า 10 สายทางใน กทม.และปริมณฑล เปิดให้บริการครบแล้ว ต้องกำกับดูแลไม่ให้รถเมล์และรถไฟฟ้าแย่งผู้โดยสารกันเอง
หากรถเมล์เส้นหลักวิ่งทับซ้อนกับรถไฟฟ้าเกิน 5 สายทาง ขบ.ต้องยกเลิกสัมปทานรถเมล์เส้นหลักเส้นนั้น และปรับให้เป็นรถเมล์แบบฟีดเดอร์หรือวิ่งเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งคนให้กับรถไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางที่สมบูรณ์ที่สุด”.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น 269 เส้นทาง 8 ส.ค. 2560 00:15 8 ส.ค. 2560 00:15 ไทยรัฐ