วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาการพยาบาลจัด ประชุมวิชาการวิจัย

สภาการพยาบาลแจ้งว่า ร่วมกับ World Academy of Nursing Science ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันการศึกษา และติดตามความก้าวหน้าการวิจัยทางการพยาบาล ทั้งในด้านการปฏิบัติการจัดการ และการศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพประชาคมโลก นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์และพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุม INRC 2017 จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) เท่ากับ 22.5 หน่วย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข โทร.0-2596-7500 หรือที่ www.tnmc.or.th/inrc2017/

สภาการพยาบาลแจ้งว่า ร่วมกับ World Academy of Nursing Science ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 8 ส.ค. 2560 00:14 8 ส.ค. 2560 01:14 ไทยรัฐ