วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูสอนภาษามือสากล นร.หูหนวก

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์หลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ว่า ต้องชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนฯที่เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ถือเป็นแห่งแรกของไทยที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรให้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษา ซึ่ง พม.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งนี้ ได้มอบเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกของโรงเรียน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน และทุนในการพัฒนาส่งเสริมพลังใจให้กับครู ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลลูกหลาน อีกสิ่งสำคัญคือการสื่อสารภาษาสากล จากการสอบถามผู้บริหารโรงเรียนทราบว่าภาษามือที่ใช้ในไทยและต่างประเทศมีความแตกต่างกัน จะมีคล้ายกันบ้างในบางคำ ซึ่งได้เสนอว่าทำอย่างไรที่จะสอนให้นักเรียนสื่อสารภาษามือที่เป็นสากล โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้ ซึ่งได้รับทราบว่าโรงเรียนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะทบทวนภาษามือที่ใช้อยู่และที่ใช้ในสากล เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์หลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ว่า ต้องชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนฯที่เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ 8 ส.ค. 2560 00:11 8 ส.ค. 2560 00:11 ไทยรัฐ