วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดยุทธศาสตร์ส่งออกผลไม้!

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรว่า ที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมาย ผลักดันให้ไทยเป็นมหาอำนาจด้านผลไม้ของโลก เพราะมีศักยภาพสูงในการผลิตและส่งออก โดยนำร่องผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม มังคุด เพราะตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการมาก สาเหตุที่เลือกผลไม้ 3 ชนิดทำยุทธศาสตร์เร่งด่วน เนื่องจากไทยเป็นผู้นำการผลิตและส่งออก โดยทุเรียนไทยส่งออกแต่ละปีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่งไปจีนและฮ่องกง ถ้าไม่ทำยุทธศาสตร์การผลิตที่ต้องควบคุมคุณภาพให้คงที่และวางแผนเรื่องตลาด ต่อไปก็อาจมีปัญหาได้

“มะพร้าวน้ำหอมที่ไทยส่งออกได้ทั่วโลก ในรูปของมะพร้าวทั้งผลและแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ หากไม่วางแผนผลิต ควบคุมคุณภาพ หาตลาดรองรับ จะทำให้ไทยรักษาอันดับ 1 ในการส่งออกของโลกไม่ได้ และมังคุดตลาดต่างประเทศมีความต้องการมาก แต่ผลผลิตช่วงต้นฤดูราคาดีมากพอกลางและปลายฤดูราคามักตกต่ำ จึงต้องวางแผนด้านการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตที่ออกมา”.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรว่า ที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมาย ผลักดันให้ไทยเป็นมหาอำนาจด้านผลไม้ของโลก 7 ส.ค. 2560 23:55 ไทยรัฐ