วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาตรฐานใหม่

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักกีฬา และบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว เมื่อวันก่อน

โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา ทั้งจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา แห่งจังหวัด มารับฟังรายละเอียดกันอย่างพร้อมหน้า

สำหรับกองทุนการศึกษาของ กกท. นับเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานทางด้านการแข่งขันกีฬา เป็นที่ประจักษ์และมีผลการเรียนที่ดี ซึ่ง กกท. เป็นผู้ผลักดันและให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

โดยให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ในลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายเดือน ค่าบำรุงการศึกษา แต่ละภาคการศึกษา

และยังเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนรายนั้นๆมีความสามารถด้านการศึกษาและกีฬาตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยด้านการเงินให้กับนักกีฬา และบุคลากรกีฬาแล้ว ยังช่วยประสานงานในด้านรายละเอียดปลีกย่อยอีกด้วย

ก่อนหน้านี้พบว่านักกีฬาประสบปัญหาเวลาเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีคะแนนเก็บ เนื่องจากไม่ได้ทำกิจกรรมหรือส่งรายงาน หรือเกิดปัญหาอื่นๆ ก็ตาม

จึงได้หาทางพูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไข จัดระบบให้นักกีฬา ซึ่งก็ได้ผล หลายคนลดความกังวล ทำให้มีสมาธิมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา

แน่นอนว่า ทำให้ช่วยยกระดับมาตรฐานของนักกีฬาไทยได้เป็นอย่างดี จากเดิมที่จะมีแต่เล่นกีฬาอย่างเดียว แต่ตอนนี้มีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างจริงจัง

ทำให้ภาพของนักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาอย่างเดียวได้อีกต่อไป จะต้องหันมาใส่ใจกับการเรียนเพิ่มขึ้นด้วย

และนักกีฬาก็ทำได้เป็นอย่างดี ไม่มีที่ติอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนในรุ่นเดียวกันหน่อย แต่ที่ผ่านมา ก็พิสูจน์ได้แล้วว่า หากแบ่งเวลาดีๆ ก็สามารถทำได้

ส่งผลดีต่อตัวนักกีฬาเอง ทั้งด้านกีฬา และการศึกษา

มากกว่านั้น ยังทำให้เกิดภาพลักษณ์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จากนี้ หากใครก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยจะต้องเน้นเรื่องเรียนควบคู่กันไปด้วย จะเกเรไม่ได้เลย

เรียกว่า กีฬาเด่น เรียนก็ต้องดีด้วย เป็นมาตรฐานใหม่ของนักกีฬาไทย

ที่ต้องชื่นชม...

ฟ้าคำราม

7 ส.ค. 2560 23:45 7 ส.ค. 2560 23:45 ไทยรัฐ