วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข็นเหมืองทองคำฝ่าดงม็อบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ที่ผลประโยชน์จะต้องตกอยู่กับประเทศทั้งหมด เพราะไม่มีการส่งออก และต้องมีการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น โดยกรอบดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ

ล่าสุด กพร.จะทำการออกประกาศและจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้ภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำที่เหมาะสม และ กพร. อยู่ระหว่างติดตามท่าทีของประชาชน ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำเพื่อประเมินสถานการณ์ เพราะหากม็อบยอมรับในยุทธศาสตร์ ไม่มีการต่อต้าน ก็เตรียมจะพิจารณาคำขออนุญาตสำรวจแร่ทองคำที่มีเข้ามารวม 10 ราย คิดเป็นปริมาณพื้นที่สำรวจ 30,000 ไร่

สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีแร่ทองคำ จากการสำรวจล่าสุด พบว่า กระจายพื้นที่อยู่ในหลายๆจังหวัด อาทิ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี สระบุรี นราธิวาส โดยพื้นที่ที่คาดว่ามีสายแร่ทองคำอย่างแน่นอนคือ ในพื้นที่ของเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด มหาชน ในพื้นที่คาบเกี่ยว 3 จังหวัด คือ พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ที่ปัจจุบันประทานบัตรในพื้นที่เหมืองยังมีอายุเหลืออีก 10 ปี และพื้นที่เหมืองทองคำของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดเลย ส่วนพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆก็มีสายแร่ทองคำอยู่ในระดับหนึ่ง.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ 7 ส.ค. 2560 23:39 7 ส.ค. 2560 23:39 ไทยรัฐ